gim_virselis1

GIMNAZIJOS STANDARTIZUOTŲ TESTŲ REZULTATAI

Šiais mokslo metais gimnazijos 4-ų ir 8-ų klasių mokiniai atliko Nacionalinio egzaminų centro parengtus standartizuotus testus. Jie skirti įvertinti mokymosi pasiekimus, padėti išsiaiškinti konkrečius mokymosi sunkumus ir problemas, kurias galima įveikti mokiniui suteikiant tinkamą pagalbą.

Testai sudaryti laikantis nustatytų proporcijų pagal vertinamo dalyko ugdymo turinio sritis, gebėjimų grupes (žinias ir supratimą; įgytų žinių taikymą; aukštesniuosius mąstymo gebėjimus) ir mokinių pasiekimų lygius (patenkinamą, pagrindinį ir aukštesnįjį). Tai reiškia, kad mokiniams pateikiama įvairaus sunkumo klausimų ir užduočių, sudarančių galimybę įvertinti kiekvieno mokinio gebėjimus ir objektyviai išsiaiškinti, ar jie atitinka pasiekimus, aprašytus Bendrosiose ugdymo programose.

Kviečiame susipažinti su gimnazijos standartizuotų testų rezultatais:

4-okų standartizuotų testų rezultatų analizė

8-okų standartizuotų testų rezultatų analizė

Bendrinti: