gim_virselis1

GIMNAZIJOS TURIZMO DIENA

Tradicinė turizmo diena šiemet vyko kiek kitaip nei įprasta. Klasės ir mokytojų komanda dalyvavo pažintiniame-orientaciniame turistiniame žygyje. Reikėjo įveikti maršrutą ir  nusifotografuoti prie istoriškai svarbių Šėtos apylinkės objektų perskaitant informaciją apie juos: Koplyčia kapinėse, Senosios žydų kapinės XVII-XXa., Šv. Jono koplytėlė (1852m), Normainių dvaro likučiai (ūkinis pastatas), Mitėniškio dvaro Šv. Mergelės koplytėlė, Mitėniškio dvaro likučiai (tvora, ūkinis pastatas), paminklas Lietuvos Nepriklausomybės kovoms su bolševikais atminti, paminklas-skulptūra Jurgiui Tilvyčiui Žalvarniui, Šv. Trejybės bažnyčia, ,,Pavasarininkų“ kryžius, kryžius  Šėtos parapijiečiams, Tremtinių kryžius, Knygnešio Mato Keliausko kapas, Šėtos apylinkių partizanų kapas, ,,Skausmo kalnelis“.

6-8 klasių tarpe nugalėjo 8b klasė, antri liko septintokai, treti-8a klasė.

I-III klasių tarpe nugalėjo IIa klasė, antri liko Ia klasė, III vietą iškovojo Ib klasė.


 Kūno kultūros mokytoja metodininkė Elona Nagevičienė???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????

Bendrinti: