gim_virselis1

GINTI SAUGOTI PADĖTI

Vasario 9 d. IV klasės mokiniai dalyvavo susitikime su Kėdainių policijos komisariato bendruomenės pareigūnu Robertu Mackevičiumi. Mokiniai susipažino su policijos pareigūno profesija, sužinojo, kur galima mokytis, kokius reikalavimus turi atitikti asmuo, norintis tapti policijos pareigūnu. Yra pakeitimų laikant fizinio pasirengimo normatyvus. Bendruomenės pareigūnas supažindino mokinius su policijos darbe naudojamomis specialiosiomis priemonėmis.

Nuo vasario 1 d. vyksta asmenų prašymų mokytis Lietuvos policijos mokykloje priėmimas. Pageidaujantys mokytis pagal šią pirminio profesinio mokymo programą (mokslai trunka 10 mėnesių) turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, būti nepriekaištingos reputacijos, motyvuoti, atitikti keliamus sveikatos ir bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimus ir turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, kurį būtina pateikti ne vėliau kaip iki registracijos į atranką. Dokumentus gali teikti ir abiturientai, dar neturintys brandos atestato.

Bendruomenės pareigūnas akcentavo, kad pagrindinis policijos pareigūno darbo principas yra Ginti, Saugoti, Padėti.

Ilona Jakienė, socialinė pedagogė metodininkė, karjeros specialistė

Bendrinti: