gim_virselis1

Integruota tikybos ir anglų k. pamoka „Easter in lockdown“

Didžiąją savaitę 8a klasės mokiniai  turėjo integruotą užsienio kalbos (anglų k.) ir dorinio ugdymo (tikybos) pamoką. Pamokos tema buvo „ Easter in lockdown“. Šios  pamokos metu   mokiniai kūrė Velykinius sveikinimus, pasidalino savo šeimų tradicijomis iki karantino ir per jį, sužinojo Velykų krikščioniškus simbolius,  rinko citatas iš Švento Rašto.

Mokytojos Sandra ir Lina

 

 

Bendrinti: