gim_virselis1

Interaktyviojo ekrano panaudojimo galimybės matematikos pamokose

2021-12-07

Norėdamos padėti mokiniams siekti sėkmės mokantis matematikos, sąmoningai ugdome tas mokinių mokymosi kompetencijas, kurios suteikia mokiniams gebėjimą ieškoti, atrasti, mokytis, džiaugtis.

Pastebime, kad vis daugiau mokinių vengia spręsti tekstinius uždavinius, o pasirinkę spręsti- klysta, nesugeba gauti teisingų atsakymų. Gebėti skaityti ir suvokti tekstus yra viena iš pagrindinių kompetencijų, kuri ypatingai reikšminga mokantis matematikos.

Kolegiškai ieškome tinkamų strategijų ir mokymosi metodų tokių, kurie mokiniams padėtų ne tik geriau suprasti tekstinius ir geometrijos uždavinius, bet ir juos sklandžiai išspręsti.

Inovatyvi mokykla  Šėtos gimnazijoje jau dabartis. Džiaugiamės, kad galime pasinaudoti įvairiomis galimybėmis rengiant šiuolaikiškas pamokas.

 

Matematikos mokytojos Vaidutė ir Vijolė

 

Interaktyvi lenta kaip mokymosi priemonė mokinius įtraukia į įvairias veiklas, atliekamos užduotys padeda mokiniams greičiau suprasti pateiktą medžiagą, greitai ją keisti ir grįžti atgal, jei liko kas nors neaišku. Labai patogu visą pamokos medžiagą „turėti“ lentoje, kokia ji bebūtų: užduotys, vaizdo pamokos dalis, pamokos uždaviniai, atsakymai. Viską galima labai greitai keisti, čia ir dabar žymėti ir taisyti. Daug galimybių teikia programa Mozabook, kurios pagalba galima sukurti savo sąsiuvinius, aplankalus, sukelti reikalingas užduotis, vaizdo pamokas. Apgalvotas ir tikslingas interaktyvios lentos taikymas matematikos pamokose ugdymą daro įdomesnį, šiuolaikiškesnį, patrauklesnį.

Matematikos mokytoja Audronė

 

Bendrinti: