gim_virselis1

IŠVYKA Į VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRĄ

Vieną stovyklavimo dieną skyrėme išvykai į Kauno regiono atliekų tvarkymo centrą. Kauno RATC pagrindinė funkcija – įdiegti ir eksploatuoti regioninę atliekų tvarkymo sistemą, apimančią atliekų surinkimą, vežimą, perdirbimą ir šalinimą.

Stovyklautojai sužinojo, kad centras teikia Kauno regiono gyventojams tinkamas, ekonomiškas, saugias aplinkai ir visuomenei atliekų tvarkymo paslaugas, stebėjo kaip yra tvarkomos surinktos komunalinės atliekos iš Kėdainių rajono gyventojų ir įmonių. Vaikai aplankė mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo pastatus. Stebėjo, kaip įrenginių dėka iš surinktų komunalinių atliekų atskirtos antrinės žaliavos yra nukreiptos perdirbimui ar kitokiam panaudojimui, o biologiškai skaidžios atliekos yra kompostuojamos.

O grįždami iš atliekų tvarkymo centro stovyklos dalyviai stabtelėjo prie taros supirkimo aparato ir stebėjo, kokia tara yra superkama, kaip rūšiuojama, pakuojama.

Stovyklautojams išvyka patiko ir buvo naudinga.

 

Mokytojos Lina ir Irena

 

WP_001127 WP_001130 WP_001133 WP_001140 WP_001141 WP_001149 WP_001157

 

Bendrinti: