gim_virselis1

ĮVYKDYTA PREVENCINĖ PROGRAMA ,,ĮVEIKIAME KARTU“

Šiais mokslo metais 2-4 klasių pradinių klasių mokiniams vykdyta VŠĮ ,,Vaiko labui“ parengta prevencinė programa ,,Įveikiame kartu“. Prevencinės programos veiklų metu pradinių klasių mokiniai mokėsi atpažinti savo jausmus, mokėsi problemų atpažinimo ir sprendimo strategijų, kaip pasakyti ,,Ne“. Taip pat mokėsi nesėkmių priėmimo ir įveikimo būdų, aiškinosi, kaip atpažinti ir ištaisyti netinkamą savo elgesį, paprašyti pagalbos ir ją suteikti. Apie dalyvavimą prevencinėje programoje diplomus mokiniams įteikė klasių mokytojos.

 

Socialinė pedagogė Ilona Jakienė

101437 102622 102840 103725 103930 104730 105939  124941

Bendrinti: