gim_virselis1

JAUNIEJI ŠAULIAI PAMINĖJO 99-ĄSIOS P.LUKŠIO ŽŪTIES METINES IR DAVĖ PASIŽADĖJIMĄ

Vasario 8-os dienos žvarbią popietę net 13 mūsų gimnazijos Jaunųjų šaulių būrelio narių davė Jaunojo šaulio pasižadėjimą prie Povilo Lukšio paminklo, tapusio Nepriklausomybės kovų bei laisvės atgavimo simboliu Lietuvoje.

Po penkių pamokų susirinkome mokyklos fojė ir nekantravome tapti tikraisiais Jaunaisiais šauliais. Laukėme užsakyto autobuso, kuris mus nuvežė į Taučiūnų kaimą netoli Kėdainių, prie P. Lukšio paminklo, kur mūsų jau laukė minėjimo dalyviai, atvykę iš Kėdainių.

Visi sugiedojome Lietuvos himną, taip pagerbdami pirmąjį savanorį, paaukojusį gyvybę už Lietuvos laisvę. Po himno sukalbėjome maldą ir davėme ilgai lauktą Jaunojo šaulio pasižadėjimą, kurį skaitė 205 kuopos Jaunųjų šaulių vadas Linas Dautartas. Lietuvai prisiekė ir tapo šaule ir mūsų būrelio vadovė Elona Nagevičienė. Kaip ir priklauso kiekvienam, įstojusiam į Lietuvos šaulių sąjungą, visi po vieną priklaupėme ant kelio ir pabučiavę Lietuvos šaulių sąjungos vėliavą ištarėme: ,,Tėvynės labui!“. Iškart nuaidėjo trys salvės – už drąsą ir patriotiškumą, ryžtą ginti Lietuvos Nepriklausomybę. Visus asmeniškai pasveikino LŠS II ats. kpt. vadas Vytautas Žymančius ir įteikė po Šaulio lipduką. 205 kuopos vadė Kristina Župerkienė įteikė po atviruką su malda.

Po ceremonijos visi renginio dalyviai nuvažiavo į Kėdainių miesto Dotnuvos gatvės kapines, kur palaidotas P. Lukšys. Ten pagerbėme žuvusįjį tylos minute, padėjome gėles bei uždegėme žvakutes, sukalbėjome maldą.

 

Jaunoji šaulė Martyna Kiaunytė, 8 klasė

 

Bendrinti: