gim_virselis1

JAUNIMO REKOLEKCIJOS TRUSKAVOS VIENUOLYNE

Sausio 5-6 dienomis grupelė mūsų gimnazistų dalyvavo jaunimui skirtose rekolekcijose, Truskavos vienuolyne. Atvykę iš Kauno arkivyskupijos jaunimo savanoriai kalbėjo apie Šventosios Dvasios dovanas , vaisius, maldos svarbą kiekvieno žmogaus gyvenime, akcentavo užtarimo maldą. Liudijo tikėjimą savo išgyvenimais, kvietė būti drąsiais, ieškoti gyvenimo prasmės paprastuose dalykuose, įžvelgti Dievo meilę, nebijoti svajoti. Kiekvienas rekolekcijų dalyvis galėjo susitaikyti Su Dievu –atlikti išpažintį, dalyvauti užtarimo maldoje, kartu su šlovinimo grupe šlovinti Dievą, adoruoti, priimti Komuniją Šventųjų Mišiu metu. Rekolekcijų pabaigoje kiekvienas dalyvis rašė sau laišką, kurį galės perskaityti po Sutvirtinimo sakramento gavimo.

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja

 Lina Vaicekauskaitė

    20170105_164830 20170105_171809 20170105_173534 20170106_125330 20170106_125351

 

Bendrinti: