gim_virselis1

JAUNŲJŲ ŠAULIŲ ĮVADINĖ STOVYKLA KAUNE

Lapkričio 2-4 dienomis, mes, Šėtos gimnazijos jaunieji šauliai, buvome Šaulių stovykloje, Kauno technikos profesinio mokymo centre.

Ketvirtadienį į Kauno technikos mokymo centrą atvažiavome 11 val. ryto. Kartu su mumis atvyko Ruklos, Kėdainių ir Jonavos jaunieji šauliai, nusiteikę turiningai praleisti atostogas. Vyko stovyklos atidarymas, iškėlėme Šaulių sąjungos vėliavą, giedojome Lietuvos himną, susipažinome su stovyklos tvarka, deramu elgesiu joje, pasisveikinome su Šaulių Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės vadu. Žygiavome, mokėmės saugaus elgesio su ginklais, taisyklingai priimti šaudymo padėtis. Mus išskirstė į būrius, susipažinome su savo būrių vadais, žaidėme komandinius žaidimus. Turėjome tvarkingai įsikurti, susidėti savo daiktus salėje, kurioje miegosime, tvarkėmės uniformas, valėme savo batus.

Antrąją dieną sportavome, maskavomės, ieškojome krūmuose užmaskuotų daiktų, sužinojome, kas išduoda maskuotę, susipažinome su laužų tipais, ugniavietėmis, pastogių tipais ir patys bandėme statyti vienvietes, dvivietes palapines, užuovėjas. Klausėmės paskaitų ir konspektavome, gilinome topografijos žinias: kalbėjome apie mastelį, topografiją, žemėlapius, nustatinėjome koordinates. Išmokome nustatyti azimutą, objekto laipsnius. Vakare orientaciniame žygyje grupelėse pritaikėme savo žinias nustatydami azimutą, ieškodami taškų. Prieš miegą vyko būrių prisistatymas: visi skandavo, šoko, vaidino, dainavo. Žiūrėjome buvusių stovyklų pristatomuosius filmukus, išsakėme nuomonę apie stovyklą.

Paskutinę dieną tvarkėme salę, pakavomės daiktus. Klausėmės muzikos, žaidėme įvairius žaidimus, ilsėjomės, bendravome su naujais draugais. Vyko stovyklos uždarymas, nuleidome Šaulių sąjungos vėliavą, gavome diplomus, pagerbėme vadą, pasidalinome stovyklos įspūdžiais, su visais atsisveikinome ir kupini įspūdžių išvažiavome namo.

Kiekvieną dieną stovykloje gaudavome skaniai ir sočiai pavalgyti, gerai išsimiegodavome, darėme mankštą, budėjome, prižiūrėjome tvarką, judėjome, mokėmės rikiuotės statuto, atidžiai klausėmės paskaitų, stropiai mokėmės, dirbome komandose. Stovykla buvo vertinga: įgijome žinių, patirties, įspūdžių, naujų draugų, išmokome dirbti komandoje, įveikėme užduotis, sunkumus, po stovyklos pasidarėme pilietiškesni, patriotiškesni. Turiningai praleidome laiką.

Vaiva Jasaitė, IIa

Sauliai Kaune

Bendrinti: