gim_virselis1

JAV lietuvių „Saulutės“ (Sunlight Children’s Aid) paramos fondo dėka Gimnazijoje atsiras daugiafunkcė erdvė

Šėtos gimnazija – ugdymo įstaiga, atvira mokiniams, turintiems įvairiapusius gebėjimus. Jau ir šiandien ugdymo įstaigoje mokosi pakankamai nemažas mokinių skaičius (69 mokiniai, 23,8 proc.), kurie turi vienokius ar kitokius specialiuosius ugdymosi poreikius.

Šiuo metu į visas ugdymo įstaigas sparčiai ir gana sėkmingai kelią skinasi įtraukusis ugdymas. Dėl šios priežasties mokinių skaičius ugdymo įstaigoje tik didės. Todėl norėdami užtikrinti kuo labiau įmanomą profesionalią pagalbą specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, gavę „Saulutės“ paramos fondo pasiūlymą paremti specialiųjų poreikių mokinių ugdymą, nusprendėme gimnazijoje įkurti daugiafunkcinę erdvę. Tai tokia ugdymosi erdvė-aplinka, kurioje sutelktos sensorinės ir IT priemonės, leisiančios per patrauklias priemones bei patrauklias ir prasmingas veiklas mokiniams patirti mokymosi sėkmę.

Už šią būsimą erdvę Gimnazijos bendruomenė yra nuoširdžiai dėkinga „Saulutės“ paramos fondui, kuris 20 000,00 tūkstančių eurų suma remia ir leidžia įgyvendinti bei sukurti šią modernią erdvę, orientuotą į vaikus, turinčius mokymosi sunkumų bei raidos ir elgesio sutrikimų. Ir ne tik… Ji – tikslinga ir naudinga visiems gimnazijos ugdytiniams. Daugiafunkcėje erdvėje bus sensorinių priemonių, tokių kaip burbulų vamzdžio komplektas, sensorinis LONE sėdmaišis, apkabinimo kamuoliai, begalybės veidrodis, pasunkintos liemenės, apykaklės, garsą sugeriančios ausinės ir kt. Tai priemonės, kurios dažnai tampa tiltu į vaikų širdis: paskatina juos aktyviau ir greičiau kalbėti, padeda mokytis reguliuoti ir kontroliuoti emocijas, jautrumą ar nejautrumą, fokusuoti dėmesį ir, žinoma, pagerinti mokymosi rezultatus.

Dažnai susimažinę patiriamą stresą ar įtampą mokiniai pradeda sklandžiau komunikuoti. Tad tokioje erdvėje jie turės galimybę nurimti, išsikrauti, o parinktos ir sukurtos detalės padės neutralizuoti sukauptą įtampą, pažinti ir prisijaukinti tam tikrus pojūčius. Interaktyvus ekranas bei nešiojamieji kompiuteriai bus naudojami skaitymo, rašymo, matematikos bei kitų mokomųjų dalykų įtraukesniam mokymuisi. Taigi, šioje erdvėje mokytojas, logopedas, specialusis pedagogas ir/ar socialinis pedagogas, psichologas turės unikalias galimybes, derindami sensorines bei interaktyvias priemones, mokymosi sunkumų turinčius mokinius mokytis pažinti savo galimybes kitaip – įtraukiai, patraukliai, priimtinai ir labiau subalansuotai.

Mūsų bendruomenė tikisi, kad daugiafunkcė erdvė, dauguma atveju, leis sistemingai, kryptingai personalizuoti mokymąsi bei patirti sėkmę visiems joje besimokantiems mokiniams. Sėkmės patyrimas mokykloje turi didelį poveikį vaiko ateičiai, kadangi sėkmė – pagrindinis pamatinis poreikis, sujungiantis visus kitus poreikius.

Turime svajonę – šią daugiafunkcę erdvę praturtinti dar keliomis priemonėmis (šviesos pluošto baldakimas, lenktos šviečiančio pluošto šukos ir kt.), todėl kviečiame neabejingus Šėtos bendruomenės narius, paremti ir padėti įsigyti bei praturtinti daugiafunkcę erdvę papildomomis priemonėmis.

Bendrinti: