gim_virselis1

Kviečiame susipažinti su savivaldybės veikla

Nuo 2020-05-26 Kėdainių rajono gyventojai gali išsamiai susipažinti su 2019 metų Kėdainių rajono savivaldybės veikla nuotoliniu būdu arba seniūnijoje. Visų savivaldybės įstaigų vadovų ataskaitos patvirtintos taryboje.

„Labai tikiuosi, kad po pirmųjų metų geriau vienas kitą pažinę, išsidiskutavę bei atsakingai įvertinę viso rajono situaciją ir galimybes taryboje, dar labiau susitelksime bendram darbui dėl mūsų rajono žmonių“, − sako rajono meras Valentinas Tamulis.

Išsamios Kėdainių rajono savivaldybės mero Valentino Tamulio ir Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos nuo kadencijos pradžios bei administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus bei savivaldybės administracijos veiklos bei biudžetinių įstaigų ir savivaldybės valdomų bendrovių tarybos patvirtintos ataskaitos gyventojų patogumui yra paskelbtos ir visiems prieinamos vienoje vietoje savivaldybės svetainėje http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/img/5 Segtuvai su spausdinta ataskaitų medžiaga yra visose 11 Kėdainių rajono seniūnijų. Ten patogu su jais susipažinti gyventojams, kurie vis dar nesinaudoja informacinėmis technologijomis.

Kėdainių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų ataskaita su rekomendacijomis taip pat yra paskelbta nurodytoje vietoje. Kartu yra paskelbtos ir visų trijų savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių: „Kėdainių butai“, „Kėdainių vandenys“ ir „Kėdbusas“ praėjusių metų ataskaitos. Paskelbtos visų 29 rajono švietimo įstaigų: gimnazijų, pagrindinių mokyklų, ikimokyklinio ir neformaliojo ugdymo įstaigų ataskaitos. Taip pat 8 rajono kultūros įstaigų bei 5 socialinių įstaigų ataskaitos. Be jų, taip pat tarybai atsiskaitė ir yra paskelbtos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Kėdainių ligoninės bei Visuomenės sveikatos biuro ataskaitos. Turizmo ir verslo informacijos centro bei priešgaisrinės tarnybos veiklos ataskaitos.

Nuo kadencijos pradžios − 2019 metų balandžio 17 dienos − buvo sušaukti 9 tarybos posėdžiai. Iš viso apsvarstyti 248 sprendimų projektai. Teisės aktų registre buvo užregistruoti ir paskelbti 147 Kėdainių rajono savivaldybės tarybos priimti norminiai aktai.

Labai svarbu, kad 2019 metais buvo priimta ir patvirtinta naujoji Kėdainių rajono vizija ‒ „Kėdainių kraštas – e. Lietuvos centras, garsus daugiakultūriu paveldu ir išvystytu turizmu, inovatyvios pramonės bei klestinčio žemės ūkio kraštas, kuriame kiekvienam gyventojui garantuojamas socialinis saugumas, užtikrinama aukšta gyvenimo kokybė.“ Tai labai ambicingas siekis, kurio reikės siekti visiems kartu darniai dirbant.

Bendrinti: