gim_virselis1

Laisvės gynėjų diena Šėtos gimnazijoje

2022-01-13

 

1991 m. sausio 13-osios dienos įvykiai – kai Vilniaus gatvėmis riedėjo sovietų tankai, o kareiviai atsukę į beginklius žmones automatų vamzdžius  grasino neleisiantys būti Nepriklausomai Lietuvai – jau istorija. Tuo laiku Lietuvos žmonės, suvažiavę į Vilnių iš visos Lietuvos,  neišsigando, nepabėgo, o savo gyvybių kaina apgynė Nepriklausomybę. Ši istorija – gyva mūsų prisiminimuose, tų laikų nuotraukose ir filmuotose reportažuose. Šėtos gimnazijos bendruomenė šiais metais labai sutelktai paminėjo šią itin svarbią datą: languose uždegė žvakutes, susikaupimo minute pagerbė žuvusiųjų atminimą, kiekvienoje klasėje mokytojai su mokiniais žiūrėjo nuotraukas, kalbėjosi, dalijosi prisiminimais ir išgyvenimais. Daugelio išsakyta mintis – Laisvė – tai atsakomybė ir įsipareigojimas savo šeimai, tautai ir valstybei.

 

Bendrinti: