gim_virselis1

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS EGZAMINAS, KAS KEIČIASI IR DĖL KO?

Lietuvių kalba ir literatūra yra viena svarbiausių disciplinų mokykloje. Ji kloja esminius ugdymo pagrindus: nuo mokymosi skaityti ir rašyti iki kritinio mąstymo, refleksijos, skirtingų kultūrų pažinimo.

Literatūra moko pažinti save, suprasti ir analizuoti įvairių epochų ir kultūrų tekstus – tiek lietuvių, tiek priklausančių pasaulio literatūros lobynui. Lietuvių kalbos ir literatūros pamokos suteikia kiekvienam šiuolaikiniam žmogui būtinų kultūrinių kompetencijų.

Autoriai ir kūriniai, kuriuos mokiniai skaito ir analizuoja, yra atrinkti literatūros specialistų, mokytojų lituanistų.  Brandos egzamino užduotys rengiamos remiantis ugdymo programoje esančiais privalomais autoriais. Iš viso privalomų autorių yra 36, iš jų 4 – užsienio autoriai.

Laikantis nuoseklumo, kad ugdymo programa sutaptų su egzamino programa, t.y. egzamine būtų prašoma to, ko mokinys mokėsi mokykloje, šiais metais bus leidžiama remtis visais privalomais programos autoriais.

Prie kiekvienos temos egzamino užduotyje bus pateikiami du rekomenduojami autoriai kuriais siūloma remtis rašant rašinį. Tačiau abiturientas galės rinktis, ar remtis jais, ar kitais iš minėto 36 autorių sąrašo. Tai suteiks mokiniams ir daugiau savarankiškumo, ir atsakomybės, leis pademonstruoti kūrybiškumą, kultūrinį raštingumą.

Tai pasitikėjimas brandos egzaminą laikančiu jaunu žmogumi, suteikiant jam daugiau galimybių pasirinkti ir atskleisti savo išsilavinimą, kaip jis geba samprotauti, dėstyti savo mintis raštu, kaip suvokia literatūrą.

Atsižvelgiant į mokytojų pasiūlymus, visuomenės nuomonę, buvo koreguoti ir šio brandos egzamino vertinimo kriterijai. Valstybinio brandos egzamino darbas šiemet bus vertinamas tiksliau: ne 50, o šimtu taškų. Tai padės tiksliau įvertinti moksleivių kalbos taisyklingumo ir teksto raiškos gebėjimus.

Daugiau informacijos rasite čia >>>>.

Bendrinti: