gim_virselis1

Literatūrinis susitikimas-pamoka su B. Brazdžioniu „Šaukiu aš tautą“

2022-02-15

 

Vasario 2 dieną buvo minimos prozininko, poeto Bernardo Brazdžionio 115osios gimimo metinės. Jo poezijos pasaulis – didžiulė erdvė, talpinanti visą žmogaus būtį ir pakylanti iki Dievo. Šiai progai paminėti Šėtos gimnazijos 7 klasės mokiniai per lietuvių lit. pamoką buvo pakviesti į ,,Literatūrinį susitikimą-pamoką su B. Brazdžioniu „Šaukiu aš tautą“.

Mokiniai, susipažinę su B. Brazdžionio biografija, grupėmis skaitė jo poeziją. Buvo sudarytos septynios mokinių grupės po du asmenis, kurie burtų keliu išsirinko poezijos knygą – rinkinį su B. Brazdžionio eilėraščiais. Buvo pasiūlyti šie rinkiniai: ,,Tarp žemės ir dangaus, ,,Šiapus ir anapus mūsų laiko, ,,Tėvų nameliai brangūs, ,,Poezijos pilnatis, ,,Kaip grįžtančius namo paukščius, ,,Nupinsiu Lietuvai vainiką ir kt. rinkiniai, kur publikuojami poeto eilėraščiai. Kiekvienas mokinys turėjo ne tik išsirinkti vieną eilėraštį, bet jį paanalizuoti (raštu) – nusakyti temą, lyr. subjekto būseną, o reflektuojant atsakyti, kokį įspūdį paliko perskaitytas eilėraštis/-iai (mokiniai, ieškodami to vienintelio, žinoma, turėjo progą perskaityti ir daugiau eilėraščių 😊 ). Buvo bandoma pajausti ir įsigilinti: poeto balsas aidėjo, laužė užtvaras, skatino lietuvių poeziją išeiti iš nuošalios valstiečio pirkios į kalnuotą, vėjams atvirą lauką, kur akį traukia Jeruzalės griuvėsiai, spindintis Antikos palikimas, Dievo valią liudijantys aukštieji skliautai.

Nusakius, kokį įspūdį paliko eilėraščiai, mokiniams reikėjo atsakyti į klausimą ,,Ką norėčiau pasakyti ir palinkėti B. Brazdžioniui?‘‘ bei raiškiai prieš klasę perskaityti pasirinktus eilėraščius. Mokiniai pastebėjo, jog daugelis poeto eilėraščių  kelia liūdesį, verčia susimąstyti, tačiau tarė AČIŪ ir sakė, jog tai gražūs bei prasmingi lyriniai kūriniai. Nuskambėjo tokie eilėraščiai:  ,,Aš čia – gyva, ,,Lietuvos laukai, ,,Žemė, ,,Gėlės miršta, ,,Per pasaulį keliauja žmogus, ,,Viešpaties vardo ženklai, ,,O, atsimenu namelį, ,,Anapus mūsų laiko, ,,Šiaurės pašvaistė ir kt. Mokiniai ne tik susipažino su poeto biografija, analizavo eilėraščius, dalinosi įspūdžiais, bet raiškiai ir garsiai skaitydami turėjo galimybę įsijausti į lyrinių posmų prasmę, perteikiamus išgyvenimus ir būsenas.

Lietuvių k. ir literatūros mokytoja Rasa Tarvydienė

Bendrinti: