gim_virselis1

METŲ MOKYTOJA – ŠĖTOS GIMNAZIJOS ISTORIJOS MOKYTOJA AUDRONĖ PEČIULYTĖ

Tarptautinę mokytojų dieną dešimtą kartą buvo išrinktas Metų mokytojas. Šiemet šis garbingas jubiliejinis titulas atiteko mūsų gimnazijos istorijos mokytojai ekspertei Audronei Pečiulytei.

Istorijos mokytoja ekspertė Audronė Pečiulytė Šėtos gimnazijoje dirba nuo 1997 m.

Audronė yra gabi pedagogė, savo krašto istorinių tradicijų puoselėtoja ir saugotoja. Pamokose naudodama informacines technologijas, video medžiagą, diskusijos metodą mokytoja skatina mokinius kelti probleminius  klausimus, argumentuotai išsakyti savo nuomonę, pagrįsti ją faktais, sudomina naudojamų literatūros kūrinių ištraukomis, nuotraukomis ir kt. Mokytojos mokomi mokiniai geba savarankiškai ir kūrybiškai dirbti, kiekvienais metais gerai išlaiko valstybinį istorijos egzaminą.

Mokytoja veda netradicines pamokas Kėdainių krašto muziejuje ir Daugiakultūriame centre, organizuoja mokomąsias pažintines ekskursijas  ne tik mokiniams, bet ir Šėtos gimnazijos mokytojams. Mokytoja Audronė dalyvauja gimnazijos socialinių mokslų metodinės grupės veikloje, aptaria metodines naujoves ir pravestas atviras pamokas, inicijuoja istorinių renginių organizavimą ne tik gimnazijoje, rajone, bet ir respublikoje.

Mokytoja nuolat gilina istorijos žinias, domisi metodikos naujovėmis. Ypatingą dėmesį skiria holokausto problematikai, demokratijos ir pilietiškumo ugdymui gimnazijoje, edukacinių programų rengimui. Yra 4 leidinių, 2 mokomųjų knygų  istorijos tematika sudarytoja bei bendraautorė. Mokytoja Audronė aktyviai dalyvauja rengiant bei vykdant tarptautinius edukacinius projektus, sėkmingai įtraukdama į projektinę veiklą vyresniųjų klasių gimnazistus.  Noriai dalyvauja LR Švietimo ir Mokslo bei LR Kultūros ministerijos sudarytose darbo grupėse, Ugdymo plėtotės Centro projekto „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ veikloje. 2012 – 2014 metais mokytoja parengė 4  istorines ekspozicijas Šėtos  gimnazijoje: „ XX amžiaus okupacijų atspindžiai Šėtoje“ , „1863 metų sukilimas ir Šėta“; “Šėtos miestelio istorija” ir “Žymūs Šėtos kraštiečiai”, pravedė 6 tarptautinius seminarus, 2 konferencijas. Publikuota 11 mokytojos Audronės straipsnių.

Pasitelkdama vyresniųjų klasių mokinius mokytoja Audronė aktyviai dalyvauja organizuojant ir rengiant istorinių datų  paminėjimus ne tik Šėtos gimnazijoje, Šėtos miestelyje, bet ir Kėdainiuose.

Pavaduotoja ugdymui Neringa Širkienė

http://www.kedainietis.lt/naujienos/naujienos/metu-mokytojos-titulas–setos-gimnazijos-istorijos-mokytojai-audronei-peciulytei-13760/

http://kedainiunaujienos.lt/straipsniai/paskelbta-k%C4%97daini%C5%B3-rajono-2015-met%C5%B3-mokytoja.html

http://www.kedainiai.lt/go.php/lit/Metu-mokytoja–Setos-gimnazijos-istorijos-mokytoja-Audrone-Peciulyte
 

 

DSC_0006 DSC_0017 DSC_0020 DSC_0029 DSC_0986 DSC_0997

Bendrinti: