gim_virselis1

MOKINIŲ ADORACIJA ŠĖTOS ŠVENČIAUSIOS TREJYBĖS BAŽNYČIOJE

Gegužės 24d. pirmos ir penktos klasės mokiniai apsilankė Švč. Trejybės bažnyčioje, kur vyko adoracija.  Prieš Švenčiausiąjį Sakramentą mokiniai  skaitė maldas, kalbėjo poterius ir išsakė savo maldeles, buvo tyloje, mąstė apie Jėzaus Kristaus gyvenimą ir dėkojo Dievui už mokslo metus, savo šeimas.

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Lina Vaicekauskaitė

20170524_122711 20170524_131321

Bendrinti: