gim_virselis1

MOKINIŲ KONFERENCIJA „SVEIKA, MALONĖMIS APDOVANOTOJI“, SKIRTA TRAKŲ DIEVO MOTINOS METAMS PAMINĖTI

Šėtos gimnazijos mokiniai dalyvavo mokinių konferencijoje „Sveika, malonėmis apdovanotoji“, skirta Trakų Dievo Motinos metams paminėti, kuri vyko spalio 12d. Kėdainiuose. Konferencijoje mokiniai iš Kėdainių ir Jonavos rajonų dalijosi savo patirtimi ir naujomis žiniomis apie Mergelę Mariją. Mūsų gimnazijos 8 klasės mokinė Viktorija Stanišauskaitė pristatė konferencijos dalyviams pranešimą apie Trakų Dievo Motiną ir Krekenavos Mergelę Mariją. Mokinė ne tik perteikė žinias, bet ir papasakojo savo patirtį, nes šiais metais aplankė šventoves Trakuose ir Krekenavoje.

Grupelė gimnazistų, paruoštų mokytojos D. Makutienės, konferencijos dalyvius džiugino giesme „Aleliuja“. Dailės mokytojos G. Boreišienės paskatinti 5 ir 6 klasių mokniai piešė Mariją pasirinkta įvairia technika.

Konferencijoje „Sveika, malonėmis apdovanotoji“ šlovinome Dievą karu su šlovinimo grupe iš Kauno, klausėmės klieriko M. Povylaičio minčių apie Mergelę Mariją. Renginio pabaigoje buvome apdovanoti padėkos raštais ir atsiminmo dovanomis.

Lina Vaicekauskaitė,

dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja

 

Bendrinti: