gim_virselis1

MOKINIŲ RUDENS ATOSTOGOS

Vadovaudamasis Gimnazijos 2017–2019 mokslo metų ugdymo plano, patvirtinto 2017 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V- 167 „Dėl gimnazijos 2017-2019 mokslo metų ugdymo plano tvirtinimo“, 13.1.1 punktu:

S k e l b i u mokinių rudens atostogas nuo 2017 m. spalio 30 d. iki 2017 m. lapkričio 3 d. Gimnazijos 1-IV klasių ir Šėtos gimnazijos skyriaus-Pagirių Adomo Jakšto daugiafunkcio centro mokiniams (pamokos prasideda 2017 m. lapkričio 6 d. 8.00 val.).

Direktorius  Mindaugas Danilevičius

 

Bendrinti: