gim_virselis1

MOKINIŲ ŽIEMOS (KALĖDŲ) ATOSTOGOS

Vadovaudamasis Gimnazijos 2017–2019 mokslo metų ugdymo plano, patvirtinto 2017 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-167 „Dėl gimnazijos 2017–2019 mokslo metų ugdymo plano tvirtinimo“, 13.1 punktu:

Skelbiu mokinių žiemos (Kalėdų) atostogas nuo 2018 m. vasario 19 d. iki 2018 m. vasario 23 d. Gimnazijos 1-IV klasių ir Šėtos gimnazijos skyriaus-Pagirių Adomo Jakšto daugiafunkcio centro mokiniams (pamokos prasideda 2018 m. vasario 26 d. 8.00 val.).

Gimnazijos direktorius Mindaugas Danilevičius

Bendrinti: