gim_virselis1

Mokomės vieni iš kitų

2022-05-09

Kolegų tiesioginio darbo stebėjimas yra puikus būdas dalintis patirtimi, galimybė mokytis bendradarbiaujant ir yra veiksmingo mokytojų ir mokyklų vadovų profesinio tobulėjimo pagrindas.

Siekiant plėsti asmenines, profesines ir dalykines kompetencijas, balandžio 28 d. Šėtos gimnazijoje vyko pasidalijimas gerąja patirtimi su Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos pedagogais. Susitikimo metu abi gimnazijos pasidalino įžvalgomis ir sėkmėmis vykdant Kokybės krepšelio projektą; svečiai stebėjo 11 Šėtos gimnazijos mokytojų atviras užsienio kalbos (anglų) ir pasaulio pažinimo 2 kl., dorinio ugdymo (tikybos) 4 kl., technologijų 5 kl., matematikos 6, Ib kl., geografijos 7 kl., lietuvių kalbos ir literatūros 8 kl., biologijos Ia kl., užsienio kalbos (anglų) III kl. pamokas. Po to organizuoti pamokų aptarimai darbo grupėse, teiktas kolegialus grįžtamasis ryšys, refleksija: akcentuota mokinio asmenybės ūgtis ir mokinių mokymosi svarba ugdymo kokybės gerinimui.

Susitikimas buvo įdomus, subūręs abiejų gimnazijų pedagogus, norinčius kurti kitokią mokymosi aplinką, kurioje būtų lengviau taikyti įvairius mokymo metodus bei būdus, pastebėti kiekvieno vaiko gebėjimus, mokyti vaikus bei mokytis ir patiems pedagogams dirbti savarankiškai ir grupėje.

Šėtos gimnazijos pavaduotoja ugdymui Neringa Širkienė

Bendrinti: