gim_virselis1

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO ŠVENTĖ ,,GIMNAZIJOS GARBĖ 2021“ 

Vėl vasara kupina nerimo, –

Kiek žydėjimo džiugesio, siausmo!

Lyg ant smilgos akimirkas veriame

Ar išsaugosim, atsiminsime tai, kas gražiausia?

 

Birželio 18 d. Gimnazijoje įvyko apdovanojimų šventė ,,Gimnazijos garbė 2021“.  Šie mokslo metai nebuvo lengvi, nes vyko nuotolinis mokymasis, bet  metų pabaigoje turėjome kuo pasidžiaugti. Šventėje, kuri vyko lauko klasėje, dalyvavo Gimnazijos mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai, sveikinimo kalbą tarė rajono meras Valentinas Tamulis, Gimnazijos direktorius Mindaugas Danilevičius. Direktoriaus padėkomis ir atminimo dovanėlėmis buvo apdovanoti 46 mokiniai: 1-IV klasių –  už akademinius ir meninius pasiekimus, labai gerą mokymąsi ir Gimnazijos lankymą, savanorystę ir iniciatyvas. Už mokinių ir asmeninius pasiekimus, iniciatyvas buvo pagerbti devyni mokytojai. ,,Obuolio“ nominacijos įteiktos Arminui Bilevičiui, I kl. mokiniui –  už akademinius pasiekimus informacinių technologijų olimpiadoje ir respublikiniame konkurse  ,,Bebras“, Domui Tumėnui, 6 kl. mokiniui – už labai gerą mokymąsi, lankomumą ir prizinę II-ąją vietą rajono informacinių technologijų olimpiadoje, Gimnazijos vaikų popchoras ,,Obuoliukai“,  tarptautinių ir respublikinių dainų konkursų laureatai ir prizinių vietų laimėtojai, mokytojos Daiva Makutienė ir Vijolė Glebauskienė –  už mokinių pasiekimus.

Geras oras ir puikus  renginys lauko erdvėse, mokinių dainos ir šokiai, padėkos ir gėlių žiedai mokytojams, sveikinimų žodžiai sukūrė puikią atmosferą ir šiltą mokslo metų užbaigimo šventę. Šventę, kurios dėka turime ir galime pasidžiaugti nuveiktais darbais ir šauniais pasiekimais.

 

Bendrinti: