gim_virselis1

MOKYKLŲ IKT KONSULTANTŲ APKLAUSA

Europos mokyklų tinklas organizuoja mokyklų IKT konsultantų apklausą, kad išsiaiškintų kokių mokymų minėtiems konsultantams reikės ateityje. Šios apklausos pagrindinis tikslas – parengti internetinius kursus, padėsiančius ugdyti mokyklų IKT konsultantų įgūdžius ir kompetencijas. Kompanija Cisco Europos mokyklų tinklui skyrė dotaciją, kad būtų išanalizuoti IKT konsultantų mokymų poreikiai Lenkijoje, Italijoje ir Ispanijoje. Kompanijai Cisco skyrus papildomą paramą, Europos mokyklų tinklas išplėtė apklausą visoje Europoje.

 Mokyklų veikloje kompetencijos darosi vis svarbesnės. IKT specialistai turi daugybę atsakomybių – nuo infrastruktūros kūrimo iki IKT priemonių naudojimo ugdymo procese, bet dažnai nesulaukia užtektinai pagalbos. IKT konsultanto vaidmenį mokyklose dažnai atlieka mokytojas, besidomintis IKT, o dažnai ir savamokslis stokojantis įgūdžių ir kompetencijų. Dabartinės kvalifikacijos tobulinimo galimybės IKT konsultantams nėra pakankamos, o patys konsultantai dažnai neturi laiko ne internetinėms konsultacijoms.

 Apklausa yra skirta daugiau sužinoti apie įvairialypį IKT konsultantų vaidmenį bei atliekamas užduotis Europos mokyklose, nustatyti jų kompetencijų trūkumus, kurie galėtų būti pašalinti rengiant naujus internetinius profesinio tobulinimo kursus. Ji yra skirta tik tiems mokyklų darbuotojams, kurie prižiūri informacinių technologijų techninę plėtrą ir įgyvendinimą, pavyzdžiui, teikia techninę pagalbą mokytojams, administruoja tinklą (ir galbūt virtualią mokymosi aplinką), prižiūri mokyklos turimus prietaisus ir sprendžia saugumo klausimus.

 Dalyvauti apklausoje kviečiame iki 2015 metų vasario 23 dienos.

Apklausa lietuvių kalba:https://www.surveymonkey.com/s/ICTAdvisor_LT

 

Bendrinti: