gim_virselis1

Mokytojų ratas

2023-05-03

Kiekvieną mėnesį mūsų Gimnazijos mokytojai renkasi į Mokytojų ratą ir vieni iš kitų mokosi. Balandžio mėnesio pabaigoje pradinio ugdymo metodikos grupė pakvietė mokytojus dalintis patirtimi apie mokinių mokymosi pažangos stebėjimo būdus ir „Pasaulio kavinės“ metodo pagalba rasti atsakymus į 4 probleminius klausimus: Kaip skatinti mokinius siekti mokymosi pažangos? Ką galėtų padaryti klasės vadovas dėl mokinio pažangos? Kokiais būdais galėtume daugiau dėmesio skirti mokinio pažangos pamatavimui, kad mokinys patirtų sėkmę? Kaip galėtume įtraukti tėvus į vaiko pažangos stebėjimą?

Smagu, kad patys mokytojai bendraudami ir bendradarbiaudami gali daug padėti vieni kitiems dalinantis profesinėmis sėkmėmis ir sprendžiant iškilusias ugdymo problemas.

Pradinio ugdymo mokytoja Lina Rugienienė

 

Bendrinti: