gim_virselis1

Mokytojų ratas

2023-06-02

Mokytojų ratas

Socialinių mokslų, sporto, menų ir technologijų metodikos grupė pakvietė visus susiburti į paskutinį Mokytojų ratą šiais mokslo metais. Gegužės mėnesio paskutinį antradienį dalinomės įgyta patirtimi ir mokėmės kartu, atskleisdami temą „Sutartų kompetencijų ugdymo patirtys“. Kompetencijos – tai, kas kartu su Atnaujintu ugdymo turiniu atkeliauja jau ateinančiais mokslo metais. Šiais metais pradėjome nuo klasių vadovų, kurie su savo auklėtiniais didžiausią dėmesį skyrė Pažinimo ir Komunikavimo kompetencijoms ugdyti. Susitikimo pradžioje aptarėme sėkmes, veiklas ir įvairius pažinimo bei komunikavimo kompetencijoms atskleisti įgyvendintus būdus. Antroje dalyje mokytojai būrėsi į poras ir kūrė integruotas į kompetencijų ugdymą orientuotas veiklas, paremtas probleminiu klausimu. Mokytojų ratą užbaigėme atsipalaidavimui skirta veikla.

Dailės ir technologijų mokytoja Dalia Railienė

    

Bendrinti: