gim_virselis1

MOKYTOJŲ RATAS

2023-11-21

Šėtos Gimnazijos mokytojai kartą per mėnesį dalyvaudami  Mokytojų rate dalinasi patirtimi, aptaria aktualias temas: įtraukusis ugdymas, kompetencijų bei mokinių žinių, gebėjimų vertinimas atnaujinto ugdymo turinio kontekste ir kt.  Šį kartą dirbant komandose aptarti Bendrųjų kompetencijų ugdymo Šėtos Gimnazijoje aspektai bei kolegų pasiūlytos  vertinimo ir įsivertinimo priemonės. Pasidalinus idėjomis buvo nesunku priimti sprendimus dėl tolimesnio kompetencijų ugdymo ir užduočių pasiskirstymo.                 

  Klasių vadovų metodikos grupės pirmininkė Jurgita Tekunova 

Bendrinti: