gim_virselis1

Mokytojų ratas

Kiekvieną mėnesį mūsų Gimnazijos mokytojai renkasi į Mokytojų ratą ir vieni iš kitų mokosi. Balandžio 30 d. pradinio ugdymo metodikos grupė pakvietė kolegas dalintis patirtimi apie pažangą skatinantį grįžtamąjį ryšį. Mokytojai, dirbdami individualiai, porose ir metodinėse grupėse, aptarė, kokius grįžtamojo ryšio būdus jie naudoja pamokose ir kitoje ugdomojoje veikloje, kaip mokiniui teikti vertinimo informaciją, kad jis sužinotų, ką ir kaip jam daryti, kad jo mokymosi pasiekimai gerėtų; įgytų didesnį tikėjimą ir pasitikėjimą savo jėgomis; jaustų, kad jis mokytojui yra svarbus ir kad mokytojas siekia jam padėti.

Džiaugiamės, kad mūsų mokytojai noriai dalinasi naudinga patirtimi, kad jiems rūpi, kaip kūrybiškai, įdomiai ir inovatyviai organizuoti grįžtamąjį ryšį, nes supranta, jog nuo to priklauso mokinių motyvacija, pažanga, asmeninė sėkmė bei požiūris į mokymąsi.

Pradinio ugdymo mokytoja Zinaida Kleivienė

Bendrinti: