gim_virselis1

„Mokytojų ratas“ įsisuko

2023-02-24

 Kartą per mėnesį Gimnazijoje organizuojamas „Mokytojų ratas“, kurio metu tam tikra tema mokytojai dalinasi patirtimi, atlieka užduotis bei mokosi vieni iš kitų. Vasario 24 d. ratą organizavo Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodikos grupė, o užsiėmimo tema buvo „Veiksmingi mokinių mokymo(si) būdai“. Mokytojai grupelėse turėjo suplanuoti ir pristatyti atsitiktinai gautas tiksliųjų ir gamtos mokslų pamokas, kuriose akcentuoti atnaujintų ugdymo programų elementai – kompetencijų ugdymas, dalykų integracija, veiklos kitose erdvėse, įvairūs mokymosi šaltiniai ir t.t. „Nebyliųjų žurnalistų“ vaidmuo teko Gimnazijos direktoriui M. Danilevičiui ir pavaduotojai ugdymui N. Širkienei, kurie stebėjo komandų darbą ir fiksavo bei vėliau pristatė komunikavimo ir pažinimo kompetencijų požymius atliekant veiklas. Dalindamiesi įspūdžiais, mokytojai pastebėjo, kad buvo keista, bet įdomu planuoti ne savo dėstomo dalyko veiklas. Jie pasitelkė savo patirtį, ieškojo informacijos internete, tarėsi. Džiaugėsi, kad ir savo dalyke galės panaudoti tam tikrus elementus, apmąstyti veiklas.

Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodikos grupės pirmininkė V. Glebauskienė

Bendrinti: