gim_virselis1

Mokytojų ratas

2023-03-31

Mokytojų ratas

Vienas iš efektyviausių mokymosi būdų yra mokymasis kartu ir mokymasis vieniems iš kitų. Mokytojų ratas – tai gyva patirties, idėjų ir naujų žinių dalinimosi platforma. Šį kartą Kalbų metodikos grupės organizuotame Mokytojų rato susitikime kūrėme pamokų uždavinius ir sėkmės kriterijus tiems uždaviniams pasiekti. Ugdymo(si) procesas  yra neatsiejamas nuo mokymo(si) stebėjimo, susitarimų tarp mokinių ir mokytojų dėl mokymosi siekių, sėkmės kriterijų bei visą šį procesą palaikančio grįžtamojo ryšio. Todėl  žingsnelis po žingsnelio į mokymo ir mokymosi procesą diegiame vis daugiau šiuolaikinės pamokos aspektų.

Bendrinti: