gim_virselis1

NETRADICINĖ KNYGOS DIENA ŠĖTOS GIMNAZIJOJE

Balandžio 17 d. gimnazijoje vyko įvairios veiklos, susijusios su Pasauline Knygos diena. Ją organizavo kalbų mokytojų metodinė grupė.

Veiklose dalyvavo 5-8, I-IV kl. mokiniai. Per trečią pamoką buvo kuriama Gimnazijos šimtmečio knyga, kurios puslapiuose mokiniai rašė apie įvairius klasių laimėjimus, kitus užsiėmimus, išvykas, pasiekimus, laisvalaikį, pomėgius. Iš knygos puslapių buvo paruošta paroda. Ketvirtos pamokos metu pristatė labiausiai patinkančias knygas, jas aptarė, ant spalvotų lapelių parašė, ką sužinojo, kas patiko, kokios buvo įdomios citatos iš knygų. Lapelius su mokinių mintimis suklijavo ant stendų klasėse. Per penktą pamoką mokiniai iš anglų, vokiečių, rusų, lotynų kalbų vertė posakius, patarles ir užrašė ant paruoštų knygų skirtukų. Juos eksponavo parodoje bibliotekoje. Šeštos pamokos metu 5-IV kl. mokiniai žiūrėjo ekranizacijas pagal programinius kūrinius, jas aptarė, lygino su knygomis. Jiems padėjo klasių auklėtojai, kalbų mokytojos ir kiti mokytojai.

Mokiniai puoselėjo pagarbą knygai, ugdė savo kūrybiškumą, pilietiškumą, saviraišką, turtino žodyną. Ugdė pasitikėjimą savimi, bendravimą bei bendradarbiavimą.

 

Lietuvių kalbos mokytoja Astra Vėžienė

 

 

Bendrinti: