gim_virselis1

NETRADICINĖ UGDYMO DIENA – KLASĖS VADOVO DIENA 5-III KLASIŲ MOKINIAMS

Planuodamos paskutinę mokslo metų dieną – netradicinę ugdymo dieną klasių vadovės tikėjosi, kad jų auklėtiniai pabendraus, pažais su klasės draugais ir klasės vadove, kartu patirs teigiamų emocijų, o bendri pietūs stiprins mokinių bendrystę, kultūrą. Tokiu būdu bus ugdomos asmeninės, kūrybinės, socialinės kompetencijos.

Jaunesnieji (5-8 klasių) Gimnazijos mokiniai paskutinę mokslo metų dieną nusprendė netradiciškai praleisti Gimnazijoje, Gimnazijos parke ar stadione. Mokiniai, kartu su klasių vadovėmis, dalijosi mokslo metų atsiminimais, žaidė stalo, judriuosius žaidimus, futbolą ir tinklinį.  Smagiausia visiems buvo pietų dalis, nes kartu draugiškai pietavo. Laikas greitai prabėgo, vieni kitiems palinkėjo gerų atostogų ir išsiskirstė džiaugtis vasaros malonumais.

Vyresnieji gimnazistai netradicinę dieną praleido tolėliau nuo gimnazijos: I ir II b klasės iškylavo Kapliuose prie Obels upės, o II a ir  III klasės prie Piliakalnio karjero. Pasak vyresniųjų mokinių: ,,smagu buvo kartu su draugais ir auklėtojomis pažaisti, maudytis, mėgautis puikiu oru ir gera draugija, pajuokauti, prisiminti praėjusius mokslo metus, kartu ruošti maistą ir vaišintis…“

Klasių vadovės ir joms talkinusios mokytojos pasidžiaugė, kad savo tikslus įgyvendino. Atostogauti išsiskirstėme vieni kitiems palinkėję gražios ir laimingos vasaros.

Vaida Kleivienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė

 

Bendrinti: