gim_virselis1

NETRADICINĖS DORINIO UGDYMO (TIKYBOS) PAMOKOS GIMNAZIJOJE

Sausio 19d. mūsų gimnazijoje lankėsi Tiberiados bendruomenės vienuolis- kunigas Egidijus ir Jono Krikštytojo metus Tiberiados bendruomenėje gyvenantis Tautvydas. Svečiai bendravo su 5-II klasių moksleiviais, dalinosi savo liudijimais apie tikėjimą, pasakojo apie Tiberiados bendruomenę. Ypač akcentavo asmeninės maldos svarbą, kvietė kiekvieną asmeniškai melstis, maldą siūlė pradėti nuo dėkojimo, atsiprašymo ir prašymo. Susitikimo pabaigoje pakvietė atvykti į Tiberiados bendruomenės organizuojamas jaunimui stovyklas.

Lina Vaicekauskaitė

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja

20170119_095616 20170119_101445 20170119_103801 20170119_103912 20170119_121225 20170119_130418

Bendrinti: