gim_virselis1

NUAIDĖJO PASKUTINIS SKAMBUTIS

 

Klases uždarome…

Koridoriuos nutyla

Tiek daug pavasarių lydėjęs šurmulys

Kažko netekome, kažką praradome

Užverdami tiek varstytas duris.

Į ievų tylumą langai atsiveria

Pro juos mes matome pasaulį…

Prisėdame. Patylime. Ir kylame.. 

Į žemę, žolę, lietų, saulę…

Šiemet 67 abiturientų laidai Paskutinis skambutis, paskelbdamas nueito kelio pabaigą ir naujojo pradžią, priversdamas susimąstyti apie tai, kas nuveikta, išmokta, pasiekta, primindamas daug mokyklinių akimirkų, patyrimų ir atradimų, patirtų čia, gimnazijoje, vienus priversdamas nusišypsoti, kitus – net ir ašarą nubraukti, Šėtos gimnazijoje nuskambėjo gegužės 25 dieną.

Gimnazijoje į paskutinę mokyklinę šventę rinkosi 28 abiturientai, jų tėveliai, draugai.

Mokytojus ir Šėtos gyventojus nuo ankstyvo ryto žadino dvyliktokų balionais išpuošti automobiliai. Jie sugebėjo pakelti mokytojus namuose su karšta kava ir rožės žiedu. Ačiū jiems. Tai buvo staigmena.

Abiturientai turėjo pamokas, kurios nebuvo eilinės. Paskutinės matematikos, kūno kultūros, anglų kalbos, šokio, istorijos pamokos. Tiek visko norisi abiturientams pasakyti, palinkėti…Ir žinoma paskutinė auklėtojos pamoka. Baigiantis Paskutinei pamokai savo vyresniųjų draugų pasveikinti atėjo pirmokėliai. Tie patys, nedrąsūs pirmokėliai, kuriuos abiturientai rugsėjo pirmąją atvedė į gimnaziją. Jie skambant varpeliui, abiturientus nuvedė į Šėtos kultūros centro salę, kur jų jau laukė gimnazijos administracija, svečiai, mokytojai, tėvai, draugai.

Abiturientus sveikino gimnazijos direktorius Mindaugas Danilevičius, šiltus sveikinimo žodžius tėvų vardu tarė Gražina Dranseikienė ir Giedrius Pečiulis. Be abejo, skolingi neliko ir dvyliktokai. Vaikinai užtraukė dainą „Kai žydi vyšnios Suvalkijoj…“, sušoko mokyklinį valsą. Tradiciškai III-iųjų gimnazinių klasių mokiniams buvo išdalintas gimnazijos turtas. Išradingai, pačių kurtomis eilėmis, padėkota mokiusiems mokytojams. Padėkota ir pirmosioms mokytojoms – Jolantai Galinienei, Linai Rugienienei, buvusiai klasės auklėtojai Loretai Kutrienei, auklėtojai Irenai Ragožienei.

Už šventinę nuotaiką, staigmenas dėkojame III-iosios gimnazinės klasės mokiniams, jų auklėtojai Jūratei Bložienei, mokytojoms Živilei Būdienei ir Gintarei Boreišienei.

Linkime 67 laidos abiturientams geriausios kloties ateityje, bei gerai išlaikyti egzaminus.


III-iosios gimnazinės klasės mokinė Raminta ČiplytėBendrinti: