gim_virselis1

PAGIRIŲ MIESTELIO 100 METŲ IŠVADAVIMO IŠ BOLŠEVIKŲ ŠVENTĖ

Balandžio 7 d., saulėtą sekmadienį, 11 žmonių Pagiriuose davė jaunojo šaulio pasižadėjimą ir tapo šauliais. Jaunaisiais šauliais tapo 4 šėtiškiai. Šėtos jaunieji šauliai dalyvavo Pagirių miestelio 100 metų išvadavimo iš bolševikų šventėje, kurioje ir vyko Jaunųjų šaulių pasižadėjimo ceremonija.

Atvykę į Pagirius Šėtos, Kėdainių, o dabar ir Pagirių jaunieji šauliai bažnyčioje dalyvavo Šv. Mišiose. Buvo palaiminta šaulių vėliavą ir jaunieji šauliai. Po  Šv. Mišių visi kartu su orkestru, šauliais bei partizanų artimaisiais aplankė Pagiriuose atnaujintą paminklą su 19 Pagirių valsčiaus Vyties kryžiaus ordininkų savanorių pavardėmis ir Pagirių gynimo schema.

Ten šėtiškiai davę priesaiką, pabučiavę vėliavą iškilmingai tapo  jaunaisiais šauliais – mūsų ginklo broliais ir sesėmis. Taip pat mums teko garbė pagerbti partizanus, uždegti jiems po žvakutę.

Grįžus į Pagirių kultūros centrą 2-osios rinktinės  vadas V. Žymančius pasveikino tapusius šauliais ir įteikė kepuraitę bei šaulio ženkliuką. Dalyvavome kultūros centro organizuotuose renginiuose: apžiūrėjome parodą „Pagiriai – savanorių kraštas“, klausėmės koncerto, kuriame dalyvavo ne tik Pagirių meno kolektyvai, bet ir Generolo Jono Žemaičio  Lietuvos karo akademijos choras bei Siesikų kapela. Jie  atliko partizanų dainas.

Visi likome labai patenkinti ir džiaugėmės, kad turėjome galimybę dalyvauti jaunųjų šaulių pasižadėjimo ceremonijoje, aplankyti istorines vietas.

Sveikiname jaunuosius šaulius. Šaulys – Tėvynės labui!

 

Jaunoji šaulė Martyna Kiaunytė

 

 

Bendrinti: