gim_virselis1

PATEIKTA PROJEKTO ,,VAIKŲ DIENOS CENTRO ĮKŪRIMAS” PARAIŠKA

Šėtos gimnazijos darbo grupė, kurią sudaro Šėtos gimnazijos direktorė Antanida Likšienė, soc. pedagogė Ilona Jakienė, buhalterė Vilma Alūzienė, direktorės pavaduotojas ūkio reikalams Vytautas Žukauskas, mokytojos Elona Nagevičienė, Gintarė Boreišienė pateikė projekto ,,Vaikų dienos centro įkūrimas” paraišką pagal Lietuvos Respublikos ir Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT05 ,,Rizikos grupės vaikai ir jaunimas” paramai gauti.

Įkūrus Vaikų dienos centrą, paslaugas gautų 35 Šėtos gimnazijos mokiniai. Šiems mokiniams Vaikų dienos centre būtų sudarytos sąlygos paruošti namų darbus, sportuoti, ugdyti kūrybiškumą, žaisti, bendrauti su bendraamžiais, būtų teikiamos šeimos įgalinimo paslaugos šių mokinių tėvams. Dėl užimtumo vaikai turėtų mažiau galimybių pasiduoti netinkamai vyresnių asmenų įtakai, įsitraukti į nusikalstamas veikas.

Socialinė pedagogė Ilona Jakienė

 

Bendrinti: