gim_virselis1

Paukštelių sugrįžtuvės

Paukštelių sugrįžtuvės

Pavasario saulė prašvito meiliai
Ir juokiasi, širdį vilioja,
Iškilo į dangų aukštai vieversiai,
Čirena, sparneliais plasnoja.

                                                         Maironis

 

Saulėtą penktadienio dieną trečios klasės mokiniai gražiai sutiko grįžtančius paukščius: margino inkilėlį, pagamintą auksines rankas turinčio Viktoro, vėliau ieškojo medžio, kuriame galėtų ,,įsitaisyti“ mūsų spalvingas inkilėlis. Padainavę ,,Tupėjo paukštelis ant medžio šakos,“ grįžo į klasę, kur, smagiai ir linksmai klegėdami, skanavo pačių atsineštų skanumynų. Tikim, kad mūsų inkilėlyje apsigyvens mažieji sparnuočiai, o trečiokai lankys juos ir bus tikri gamtos bičiuliai.

3 klasės mokytoja Lina

Bendrinti: