gim_virselis1

PILIGRIMINĖ KELIONĖ PO ŽEMAITIJĄ

Kartu su Kėdainių dekanato jaunimu spalio 25-26 dienomis į piligriminę kelionę išsiruošė ir mūsų gimnazijos mokinių grupelė. Piligriminės kelionės metu mus lydėjo Kėdainių dekanato dekanas kunigas N.Martinkus ir diakonas M. Povilaitis.

Kelionė prasidėjo nuo Varnių pažinties. Aplankėme Telšių katedrą, kurioje susitikome su katedros administratoriumi kan. V.Gudeliūnu. Jis papasakojo apie katedrą ir jaunimo veiklą. Vakarą praleidome su saleziečiu broliu Pjeru, kuris papasakojo apie saleziečių bendruomenę.

Rytas prasidėjo malda, po to keliavome į Plokštinės šaltojo karo muziejų. Piligriminės kelionės pabaigoje aplankėme Kretingos bažnyčią, meldėmis Šv. Antanui ir Švč. Marijai.

 

Dorinio ugdymo mokytoja Lina Vaicekauskaitė

 

Bendrinti: