gim_virselis1

PRAEITIS BENDRAI ATEIČIAI

Šėtos gimnazija kartu su Kėdainių krašto muziejumi bei partneriais iš Lenkijos ir Latvijos vykdo ES  programos „Europa piliečiams“ projektą „Praeitis bendrai ateičiai“. Mokiniai rinko ir užrašė savo prosenelių ir senelių atsiminimus apie II pasaulinį karą ir pokario partizanų kovas, tremties į Sibirą baisumus, kolektyvizacijos nulemtus pokyčius kaime. Šis darbas paskatino mokinius atidžiau pasidomėti savo šeimos istorija, perversti senus albumus, su savo artimaisiais pasikalbėti apie praeitį. Šiuo projektu norėjome, kad jaunimas, remdamasis savo šeimos gyvenimo istorija, suprastų, kaip drastiškai  II pasaulinis karas ir sovietinė okupacija pakeitė Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos gyventojų likimus, kokius sukrėtimus turėjo išgyventi žmonės ir ką išsaugojo atmintyje.Surinktos medžiagos pagrindu yra parengta paroda ir sukurtas filmas, kurie buvo demonstruoti projekto dalyvių išvykos į Lenkijos Seinų miestelį metu. Jame susitiko  Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos jaunimo grupės. Mus šiltai priėmė Baltojoje Seinų sinagogoje įsikūręs „Paribio“ fondas, kurio darbuotojai su savo jaunaisiais aktoriais parodė spektaklį „Seinų kronikos“ ir animacinių filmų, kuriuos kūrė vaikai, kolekciją. Ir spektaklis, ir animaciniai filmai visus labai sužavėjo savo nuoširdumu, profesionalumu ir meile savo gimtajam kraštui. Mums, lietuviams, buvo ypač smagu išgirsti lenkų vaikus, dainuojančius lietuvių liaudies dainas.

Ekskursijoje po Seinus mums buvo labai svarbu pastebėti lietuviškumo ženklus šiame paribio miestelyje. Ekskursiją pradėjome nuo Seinų katedros, kurioje kunigavo ir yra palaidotas žymus Lietuvos poetas Antanas Baranauskas, o buvusiame Dominikonų vienuolyne XIX amžiaus pabaigoje veikusioje kunigų seminarijoje mokėsi Lietuvos himno autorius Vincas Kudirka.

Antrąją išvykos dieną lankėmės Krasnogrūdos dvare, kuris kadaise priklausė Česlovo Milošo – rašytojo, poeto ir Nobelio premijos laureato, kilusio iš Kėdainių krašto, – giminaičiams. Dabar dvaras yra restauruotas ir jame įkurtas Tarptautinis Kultūrų Dialogo centras. Jame mokiniai apžiūrėjo ekspoziciją ir ant marškinėlių nusipiešė Č. Milošo portretą.

Tokie tarptautiniai projektai yra labai naudingi mokiniams, nes labai praplečia akiratį, išmokstama laisviau bendrauti, tobulinami užsienio kalbos įgūdžiai. Mokiniai supranta, koks yra sudėtingas ir įdomus pasaulis.

Šio projekto dalyvių dar laukia išvyka į Latviją ir baigiamasis susitikimas birželio viduryje Kėdainiuose.

Istorijos mokytoja ekspertė Audronė Pečiulytė

DSCF6567 DSCF6578 DSCF6593 DSCF6604  DSCF6654 DSCF6827 DSCN6026 DSCN6027 DSCN6031 DSCN6067

 

Bendrinti: