gim_virselis1

PREVENCIJOS PROGRAMOS ,,SAVU KELIU“ PRISTATYMAS GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS NARIAMS

Sausio 3 d. vyko psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programos ,,Savu keliu“ pristatymas – paskaita gimnazijos bendruomenės nariams, nepedagoginiam personalui. Prevencinę programą ir metodines rekomendacijas parengė Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Susitikimo metu darbuotojai buvo supažindinti su psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos tikslais. Kalbėta apie tabako gaminių, alkoholinių gėrimų vartojimo paplitimą suaugusių ir paauglių tarpe Lietuvoje, psichotropinių medžiagų vartojimo tendencijas, pirmųjų bandymų rūkyti amžių, elektroninių cigarečių, energetinių gėrimų poveikį organizmui, kaip apie psichoaktyviąsias medžiagas bendrauti su paaugliu. Pristatyta gimnazijoje vykdoma prevencijos programa ,,Savu keliu“, tikslinė grupė bei vykdomos veiklos. Su dalyviais diskutavome apie situaciją mūsų gimnazijoje, sutarėme siekti kurti ir stiprinti kuo glaudesnius ryšius tarp mokinių, tėvų, pedagogų ir kitų bendruomenės narių.

Rekomenduojame susipažinti su aktualia informacija:

http://nerukysiu.lt

http://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/informacija

Vyr. socialinė pedagogė Ilona Jakienė

Slide1 Slide2 Slide3

Bendrinti: