gim_virselis1

PROJEKTAS „MOKSLEIVI, PABŪK STUDENTU“

Š.m. lapkričio 18-22 d. dalyvavau Vytauto Didžiojo universitete, studentų atstovybės vykdomame projekte – stovykloje „Moksleivi, pabūk studentu“. Projekto tikslas – ugdyti mokinų kūrybiškumą, savarankiškumą, asmenines ir socialines kompetencijas, sudaryti jiems bendravimo ir saviraiškos galimybes. Projektas organizuojamas jau penktus metus iš eilės, vykdomas pavasarį bei rudenį. Sužinojęs apie organizuojamą stovyklą nusprendžiau užpildyti anketą ir laukti, kas bus. Dalyvauti gali visi norintys 10 -12 klasių mokiniai, užpildę anketą, kurią rasti galima VDU Studentų atstovybės „Facebook“ profilyje, kai paskelbiama apie projekto pradžią. Patekimą į projektą lemia mokinio parašytas motyvacinis laiškas. Projekte dalyvauti panoro 700 moksleivių iš visos Lietuvos, tačiau pateko tik 90, kurie pagal  pasirinktą studijų kryptį buvo suskirstyti į trijų savaičių užsiėmimus po trisdešimt mokinių. Sulaukęs skambučio, kad patekau, labai apsidžiaugiau. Moksleivius globoja mentorius – studentas, atsakingas už jam priskirtą mokinių grupę. Jis padeda nuvykti į paskaitas, organizuoja veiklą po jų, užtikrina saugumą. Mano mentorius buvo Arnas Bandaravičius, vienintelis vaikinas menturius. Paklaustas, ar nesigaili, atsakė, kad būti su mokiniais jam nauja patirtis. Kitų grupių mentoriai : Viltė Urbonaitė, Agnė Racevičiūtė, Agnieška Miščiuk, Dovilė Slapšytė, Evelina Ivoškaitė, Greta Mickevičiūtė, Viktorija Šaulytė. Pietus visi mokiniai valgė „PuntoJazz“ klube. Maistas buvo išties skanus.

Pirmoji diena buvo daug kam nedrąsi. Moksleiviai atvyko iš visos Lietuvos: kas iš Kauno, kas iš Kėdainių, Tauragės… Visus vienijo tikslas – pažinti studentišką gyvenimą ir susirasti naujų draugų. Susipažinti padėjo studentai, iš pačio ryto paruošę įvairiausių žaidimų. Labiausiai įsiminė „Laurensija“. Po žaidimų keliavome į bendro kurso paskaitą – „Gamtamokslė pasaulio samprata“ (GPS), kurią privalo išklausyti visi pirmakursiai per pirmą pusmetį. Sėdėdami paskaitoje stebėjome, kaip elgėsi studentai, kaip klausėsi ar nesiklausė dėstytojos. Dėstytoja kalbėjo apie tris globalines problemas : 1) rūgščiuosius lietus; 2) stratosferos ozono sluoksnio irimo problemą; 3) pasaulinio klimato kaitą. Kita bendrojo kurso paskaita –,,Šiuolaikinės Lietuvos tapsmas“. Joje buvo kalbama apie Lietuvos šventes, religijas. Abiejų šių paskaitų tikslas – šviesti studentus. Tam skirti pirmas ir antras kursai, trečiasis ir ketvirtasis skirtas specializuotis savo pasirinktoje specialybėje. Toks mokymo metodas paplitęs daugelyje pasaulio universitetų ir lotyniškai vadinamas „Artes Liberales“. Aš buvau pasirinkęs biochemijos studijų kryptį, tad ėjau į paskaitas, susijusias su šia sritimi: chemija, aukštoji matematika, biologija, ekonomika, „creative writing“, medijų menas bei užsienio kalbos – norvegų, kinų, turkų, ispanų. Labiausiai įsiminiau tris: ekonomiką, turkų kalbą ir „creative writing“. Ekonomikos dėstytojas  Vytautas Lesionis  įtraukia į savo paskaitas, moka įtikinti klausytojus. Charizmatiška asmenybė. Įsiminė ir „creative writing“ paskaitos dėstytojas Jaq Greenspoon. Šis žmogus nėra lietuvis, jis atvykęs iš JAV Teksaso valstijos. Mėgstantis pašmaikštauti, bendrauti su mumis, moksleiviais, jam patiko. Paklaustas, kodėl nedirba mokytoju, atsakė, kad mokykloje jam neįdomu, jis negali jaustis laisvai, kalbėti laisvai kaip paskaitoje. Patiko ir turkų kalbos dėstytojas. Į  jo paskaitą ėjau visai neplanuotai, bet nesigailiu, pasimokiau šiek tiek turkų kalbos, tarimo, pamačiau, kaip studentai mokosi iš pradžių, panašiai kaip ir mes, moksleiviai, nes  vidurinio lavinimo mokyklose tokia kalba nemokoma.

Įdomi buvo ir veikla po paskaitų. Pirmąją dieną, dalyvavome „Prisistatymo ir susipažinimo“ vakarėlyje. Mus pasveikino VDU SA prezidentas Justinas Petkus, papasakojo apie pačią atstovybę ir palinkėjo sėkmės. Buvome suskirstyti į grupeles, kurios turėjo susigalvoti pavadinimą ir šūkį. Mūsų šūkis: „Mes žingeidūs ir jauni, trokštam mokslo mes visi, bet kad mokslai nepabostų, reikia balių tralialia…“ – visus pralinksmino. Kaip VDU naujokai turėjome mokytis VDU vasaros stovyklos šokį, tačiau niekam išmokti taip ir nepavyko.

Antrosios dienos vakare dalyvavome karaoke vakarėlyje. Visos dainos buvo gerai žinomų lietuvių atlikėjų, nes studentai puoselėja lietuvių kultūrą. Kitą dieną iš pačio ryto lankėmės VDU rektorate bei rektorato muziejuje, kuriame pamatėme daugybę universiteto laimėjimų ir patį naujausią Manto Kalniečio bronzos medalį iš Europos krepšinio čempionato. Apie universitetą pasakojo rektorius Zigmas Lydeka ir prorektorė Auksė Balčytienė. Sužinojome, kad universitetas šiais metais švenčia dvidešimt penktąsias atkūrimo metines, kad šiuo metu VDU studijuoja apie 10 tūkstančių studentų, į VDU atvyksta daug studentų iš užsienio, ypač iš Japonijos, Kinijos, Indijos, apie studijų metodą. Gaila, kad pats rektorius negalėjo su mumis bendrauti visą laiką, nes turėjo susitikti su vieno  Kinijos universiteto direktore. Po apsilankymo stebėjome parodą Žilinsko galerijoje. Vakarinėje programoje susitikome su VDU organizacijomis. Su mumis susipažinti atvyko LiMSA ir ESN. LiMSA (Lietuvos Medicinos Studentų Asociacija) – studentiška savanoriška nevyriausybinė profesinė organizacija, vienijanti Lietuvos medicinos studentus. Papasakojo apie savo veiklą ir parodė savo kurtų trumpametražių filmų. ESN  („Erasmus Student Network“)  organizacija bendrauja su užsienio universitetais ir organizuoja mainų programas. Šiais metais ESN padedant į VDU atvyko 200 užsienio studentų. Ketvirtąją dieną turėjome ekskursiją po gamtos mokslų fakultetą. GMF – visų tiksliukų „namai“ Vytauto Didžiojo universitete. Ekskursiją vedė šio fakulteto prodekanas – Nerijus Jurkonis. Šis žmogus su studentais kalba kaip su kolegomis.  Pamatėme naujus prietaisus, naudojamus įvairiems tyrimams, laboratorijas. Jose studentai  atlikinėjo bandymus, prorektorius klausinėjo, ką jie tiria, tai pačią ekskursiją darė labai įdomią ir linksmą. Mums pasakojo, kad VDU specializacija – augalinės kilmės tyrimai. Šie tyrimai gali padėti išgydyti vėžį be jokių pašalinių poveikių žmogaus oraganizmui. Vakare buvo paskutinė vakarinė programa – protų mūšis. Pirmasis etapas apie tai, ką sužinojome VDU rektorate. Antras – herojų atpažinimas. Tiesiog mes pamatydavom filmų herojaus lego figūrėlę ir turėjome pasakyti, koks tai herojus. Kitas etapas buvo apie pačią VDU atstovybę ir paskutinis – muzikinė užduotis.  Gaila, mano komandai pritrūko vos dviejų taškų, kad laimėtume. Paskutinę dieną teko atsisveikinti ir grįžti namo. Nebuvo tokio mokinio, kuris nenorėtų likti ilgiau, bet projektas yra projektas – turėjome išvykti. Sugrįžti į mokyklą buvo labai keista, nes studento gyvenimas labai skiriasi nuo mokinio.

Projektas mums suteikė daug bendravimo patirties, studentiško gyvenimo supratimą. Visi moksleiviai gavo sertifikatus, pasirašytus VDU SA prezidento Justino Petkaus. Visi, dalyvavę projekte, laukiame pavasario, nes pavasarį vėl susitiksime. Už projekto organizavimą norėčiau padėkoti Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybei ir savo mentoriui Arnui Bendaravičiui už priežiūrą, bendravimą, supažindinimą su studento gyvenimu ir gerai praleistą laiką.

Paulius Abasevičius,, IVa kl.

Bendrinti: