gim_virselis1

PROJEKTAS „PRAEITIS BENDRAI ATEIČIAI“/“THE PAST FOR THE COMMON FUTURE“

2016-2017 m. Kėdainių krašto muziejus kartu su partneriais Šėtos gimnazija (Lietuva), Rėzeknės technologijų akademija (Latvija), NVO ESTO (Latvija) ir Paribio fondu (Lenkija) vykdė ES programos „Europa piliečiams“ 1 krypties „Europos atminimas“ projektą „Praeitis bendrai ateičiai“ / „The Past for the Common Future“.Šis projektas buvo skirtas Antrojo pasaulinio karo pabaigos 70-ioms metinėms. Pagrindiniai projekto tikslai buvo atrasti ir parodyti Antrojo pasaulinio karo ir jo pasekmių bendrumą ne tik Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos, bet ir visos Europos gyventojams, milijonams išskirtų ir išdraskytų šeimų, sulaužytų likimų, aktualizuojant karo pasekmes ypač jaunimo tarpe per jų įtraukimą ir gilinimąsi į jų pačių šeimų, jų gimtųjų miestų gyventojų ir jų bendraamžių istorijas, renkant to laikotarpio įvairių šeimų nuotraukas kaip vizualius istorijos šaltinius. Projekto tikslų buvo siekiama ne tik per pažintinę ir tiriamąją, bet ir interaktyvią meninę ir kūrybinę veiklą, Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos jaunimui kartu su menininkais dalyvavo sukuriant viešojo meno (public art) objektus, kurie padėjo išreikšti gautas žinias apie Antrojo pasaulinio karo pasekmes jų šalims. Kartu buvo siekiama gerinti Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos piliečių supratimą ir domėjimąsi bendrą Europos istorija, skatinti bendrą europinį pilietiškumą ir vertybes, kartu supažindinti kitas Europs šalis su Antrojo pasaulinio karo įtaka ir pasekmėmis trims projekte dalyvaujančioms šalims, parengiant keliaujančią parodą, metodinę medžiagą mokytojams ir dėstytojams.

Projektą pradėjome 2016 m. sausio mėn, kuomet buvo suburtos vietinės projekto veiklose dalyvausiančių mokinių ir jų mokytojų grupės Kėdainiuose, Rėzeknėje ir Seinuose. 2016 m. kovo 3-4 d. Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūriame centre įvyko parengiamasis visų projekto partnerių atstovų susitikimas, o balandžio 8-9 d. atidarymo konferencija, kurioje dalyvavo 110 jaunimo ir partnerių atstovų iš trijų šalių. Konferenciją sveikino Kėdainių rajono savivaldybės vadovai, Latvijos ir Lenkijos ambasadų Lietuvoje atstovai. Vyko edukacinio filmo „Raudonieji metai“ (rež. Jonas Ohman) peržiūra, buvo perskaityti pranešimai-prezentacijos apie Antrąjį pasaulinį karą ir jo pasekmes Kėdainių, Rėzeknės ir Seinų regionuose. Buvo pristatytos numatomos projekto veiklos. Dalyviai aplankė Kėdainių senamiestį, muziejų ir jo skyrius, dalyvavo susipažinimo vakare. Kitą dieną dalyviai vyko į pažintinę išvyką Kauno IX forte – vienoje iš pagrindinių Holokausto masinių žudynių vietų Lietuvoje.

Nuo 2016 m. pavasario visose trijose šalyse prasidėjo projekto pažintinės ir tiriamosios veiklos, o po metų 2017 m. gegužės 9-10 d. įvyko 80 projekto partnerių ir trijų šalių jaunimo atstovų susitikimas Seinuose ir Krasnogrūdoje (Lenkija). Čia buvo aplankytos pagrindinės su Seinų miesto ir Antrojo pasaulinio karo istorija susijusios vietos. Seinų Baltojoje sinagogoje projekto dalyviams buvo suvaidintas Seinuose gyvenančių įvairių tautų jaunimo trupės pastatytas spektaklis „Seinų kronikos“, pasakojantis apie vietos žmonių likimus Antrojo pasaulinio karo metais. Vėliau buvo pristatyta dalyvaujant Seinų jaunimui sukurta Paribio animacinių filmų kolekcija, kurioje daug dėmesio skiriama tragiškam Seinų krašto žydų likimui. Kitą dieną Seinų Baltojoje sinagogoje buvo atidaryta projekto dalyvių surinktos medžiagos pagrindu parengta kilnojamoji paroda „Praeitis bendrai ateičiai“ ir to paties pavadinimo edukacinis filmas. Vėliau projekto dalyviai lankėsi Krasnogrūdos dvare įsikūrusiame Cz.Miloszo tarptautinio dialogo centre, dalyvavo pažintinėse ekskursijose apie dvarą ir Cz.Miloszą, filmo peržiūroje bei kūrybinėse dirbtuvėse.

2017 m. birželio 1-2 d. 105 projekto dalyviai lankėsi Rėzeknėje, kur buvo aplankytos svarbiausios vietovės, susijusios su Antruoju pasauliniu karu: nacių sudegintas Audrini kaimas, masinių žudynių vieta Ančupanuose, Rėzeknės Žaliojoje sinagogoje klausėsi klezmerių muzikos koncerto. Vakare trijų šalių jaunimas dalyvavo bendrose veiklose, mokėsi šokti įvairių tautų šokius. Sekančią diena dalyvauta išvykoje į Lūznavos dvarą, kuriame pristatyta kilnojamoji projekto paroda, internetinis su Antrojo pasaulinio karo istorija susijusių Rėzeknės krašto vietovių žemėlapis, projekto metu sukurti viešojo meno objektai. Vėliau dalyviai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse ir pažintiniame orientaciniame žaidime.

2017 m. birželio 15-16 d. vyko projekto dalyvių susitikimas Lietuvoje, kuriame dalyvavo 120 žmonių. Pirmąją dieną buvo lankomasi Vilniuje: Genocido aukų muziejuje buvusiuose KGB rūmuose, kuriuose buvo kalinamos, kankinamos ir žudomos sovietų rėžimo aukos ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse, kuriame tos aukos būdavo laidojamos. Kitą dieną Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūriame centre įvyko kilnojamosios projekto parodos, filmo ir internetinio žemėlapio pristatymas, rašytojo ir publicisto Arkadijaus Vinokuro pasirodymas „Misteris Arkadas ir Holokaustas“ bei pasisakymas, VU TSPMI prof. dr. Violetos Davoliūtės – Opgenorth  paskaita „XX a. traumos Vidurio Rytų Europoje: Iš praeities į ateitį“/„The Traumas of the Twentieth Century in East Central Europe: From the Past to the Future“. Vėliau buvo pristatyti projekto metu Kėdainiuose sukurti viešojo meno objektai, lankoma Holokausto aukų kapavietė Daukšių k.

2017 m. birželio 30 – liepos 1 d. Kėdainiuose ir Paberžėje įvyko galutinis projekto partnerių susitikimas, kuriame buvo 101 dalyvis. Jo metu buvo aptartas projektas, įvertinti jo rezultatai, numatytas tolimesnis tęstinumas.

Daugiau apie projektą ir jo rezultatus Kėdainių krašto muziejaus puslapyje internete :

Kėdainių krašto muziejus – Projektai

Bendrinti: