gim_virselis1

SAVAITGALIS PAS TIBERIADOS BROLIUS

Paskutinį lapkričio savaitgalį grupelė Šėtos gimnazijos mokinių iš įvairių klasių praleido Baltriškėse. Jau trečią  kartą aplankėme ten esančius vienuolius.

Visas tris dienas gyvenome pagal vienuolių dienotvarkę. Keturis kartus per dieną šlovinome Dievą, žaidėme žaidimus ir dirbome įvairius darbus. Kiekvienas turėjome galimybę susitaikyti su Dievu, savimi ir kitais – atlikti išpažintį ir pasiruošti adventui.

Apmastę savo tikėjimą, pabuvę ramybėje ir susikaupę grįžome namo laukti šv. Kalėdų.

Lina Vaicekauskaitė, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja

 

Bendrinti: