gim_virselis1

„SAVU KELIU“

Kas gali padėti susiorientuoti jaunam žmogui? Kokios galimybės, kokios priemonės padėti vaikui? Kodėl ne visada pasiseka? Į šiuos klausimus lapkričio 2 dieną atsakymų ieškojo Šėtos gimnazijos bei Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos klasių vadovės bei pradinių klasių mokytojos dalyvaudamos mokymuose „Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programos įgyvendinimas “.

Mokymų lektorė – Lietuvos edukologijos universiteto docentė – Sandra Valantiejienė pristatė programos „Savu keliu“ įgyvendinimo mokykloje galimybes ir akcentavo, kad turi dalyvauti visa mokyklos bendruomenė: 2–12 klasių mokiniai, jų tėvai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, kiti mokykloje dirbantys darbuotojai bei socialiniai partneriai. Programoje naudojami šiuolaikinio įtraukiančio ugdymo ir informavimo metodai bei technikos: diskusijos, praktinės užduotys, komandiniai žaidimai, darbas grupėse, porose. Programos „Savu keliu” paskirtis –  įgalinti mokyklos bendruomenes mažinti mokinių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo riziką ir skatinti apsauginių veiksnių formavimąsi.

Mokymų metu pedagogai ne tik klausė pranešimo, diskutavo su lektore ir tarpusavyje, bet ir  praktines užduotis atliko. Pratimai, kurių metu reikėjo pasakyti pagyrimą kolegai, atpažinti jo emocijas, atidžiai klausytis pasakotojo, pabūti atsakingu stebėtoju, pasimokyti sakyti ,,ne“ , nebuvo labai lengvi, sukėlė įvairių emocijų. Lektorė ragino pedagogus pasitikėti savimi, drąsiai reikšti savo nuomonę,  to pamokyti ir savo vaikus.

Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė Vaida Kleivienė

20171102_090652 20171102_092813 20171102_105801 20171102_111926 20171102_111931 20171102_111956 20171102_112001 20171102_132938 20171102_132942 20171102_132950

Bendrinti: