gim_virselis1

Šėtiškiai pelnė apdovanojimą

Praeitą savaitę Erazmus+ programos vykdymą Lietuvoje administruojantis Švietimo mainų paramos fondas organizavo Kokybės apdovanojimų 2021 renginį projektų vykdytojams. Renginys vyko uždaryto Lukiškių kalėjimo kieme, ši aplinkybė suteikė renginiui labai savotišką nuotaiką.

Renginyje buvo apdovanoti projektų vykdytojai, kurie nepabūgo pandemijos ir suplanuotas veiklas įvykdė. Vienas iš tokių projektų yra šėtiškių su partneriais 2018-2020 metais vykdytas Erazmus+ projektas „Ateities Erazmus: Europos vertybės ateičiai“. Projekto dalyviai lankėsi Ispanijoje, Airijoje, Norvegijoje, priėmė partnerių delegacijas Šėtoje, susitikimas Vokietijoje neįvyko dėl pandemijos, bet buvo organizuotas nuotoliniu būdu. Tarptautinių mokinių ir mokytojų išvykų metu buvo mokomasi istorijų ir iliustracijų kūrimo meno, lankomasi įžymiose vietose, daug kalbėtasi ir bendrauta, gyvenant šeimose. Išleista  iliustruota visų šalių mokinių sukurtų istorijų knygelė, kurios tekstai pačių mokinių įgarsinti pateikiami ir garso formatu. Ši veikla ne tik suartino projekto partnerių mokinius ir mokytojus, bet buvo naudinga pažintine, kultūrinio akiračio plėtimo ir anglų kalbos įgūdžių tobulinimo prasme.

– Džiaugiuosi, kad mūsų mokiniai ir mokytojai dalyvaudami šiame projekte užmezgė ryšius net su keturių Europos valstybių atstovais ir patys buvo mūsų krašto ambasadoriais, – apibendrino projekto vadovė anglų kalbos vyresnioji mokytoja Jurgita Tekunova, Kokybės apdovanojimų 2021 renginyje apdovanota padėka „už drąsą ir ryžtą įgyvendinant mokyklų mainų partnerysčių veiklas bei kokybišką projekto veiklų sklaidą ir nenutrūkstamą tarptautinių projektų įgyvendinimą nepabūgus pasaulinės pandemijos“.

 

Antanida Likšienė

Bendrinti: