gim_virselis1

ŠĖTOS GIMNAZIJA – PROJEKTO „MOKYKLOS – EUROPOS PARLAMENTO AMBASADORĖS“ DALYVĖ

Europos Sąjunga buvo įsteigta siekiant užbaigti dažnus ir žiaurius kaimyninių šalių karus, kurių apogėjus buvo Antrasis pasaulinis karas. 6-ajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje Europos anglių ir plieno bendrija pradėjo ekonomiškai ir politiškai vienyti Europos šalis, kad Europoje būtų užtikrinta ilgalaikė taika. Bendrijos steigėjos buvo šešios šalys: Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir Vokietija. Jos, plėtodamos sėkmingai veikiančią Anglių ir plieno bendrijos sutartį, ėmė bendradarbiauti ir kituose ekonomikos sektoriuose, o 1957 m. pasirašė Romos sutartį – buvo įsteigta Europos ekonominė bendrija (EEB) – bendroji rinka. Pagrindinė jos idėja – sudaryti sąlygas žmonėms (jų prekėms ir paslaugoms) laisvai judėti per valstybių sienas.

Šiais metais sukanka 60 metų nuo Romos sutarties pasirašymo, todėl Europos Parlamento informacinis biuras pakvietė mokyklas dalyvauti projekte „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“. Jo metu mokyklose vyks integruotos pamokos ir renginiai, kuriuose mokiniai bus supažindinami su Europos Parlamento darbu, Europos Sąjungos vykdoma politika ir jos teikiama nauda kiekvienam piliečiui.

Kovo mėnesį Šėtos gimnazijos projekto vykdymo komanda įsteigė gimnazijos bibliotekoje ES Informacijos biurą, kuriame sukaupta nemažai informacinės literatūros apie Europos Sąjungą ir jos veiklą.

 

Istorijos mokytoja ekspertė Audronė Pečiulytė

DSC00099 DSC00100 DSC00101

Bendrinti: