gim_virselis1

Šėtos gimnazijos mokiniai dalyvauja pažintinėje žuvininkystės programoje

Šėtos gimnazijos 4 ir 8 klasių mokiniai dalyvauja pažintinėje žuvininkystės programoje „Išauginta Europos Sąjungoje“ kurią administruoja ir veiklas organizuoja VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra.

Praėjusiais mokslo metais mokiniai klausė paskaitų apie akvakultūrą Lietuvoje. Pandemija koregavo planus, todėl paskaitos vyko nuotoliniu būdu. Tačiau organizatoriai parūpino puikias užduočių knygeles, kuriose gausu ir iliustracinės medžiagos, todėl užsiėmimai nei ketvirtokams, nei aštuntokams neprailgo. Organizatorių dovanotos kuprinės ir veido kaukės taip pat jau mokinių naudojamos. Jos primins apie tai, ką vaikai sužinojo, dalyvaudami programoje. Šiemet abi tikslinės grupės klasės praktiškai susipažino su žuvivaisa Lietuvoje. Lankytasi VDU Žemės ūkio akademijos Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete, kur akademijos docentai pristatė žuvų veisimo, auginimo, atliekamų tyrimų įdomybes. Žinoma, įdomiausia buvo apžiūrėti žuvų baseinus ir vonias, klausytis pasakojimų apie įvairias čia gyvenančių žuvų ypatybes. O nuvykę į Šilutės PMC Žuvininkystės praktinio mokymo centrą Žemaičių Naumiestyje mokiniai susipažino su pramoninio žuvų veisimo ir žuvų auginimo technologija, žuvininko profesija. Čia mokiniai galėjo pasverti, išmatuoti žuvis, pernešti į kitą vandens talpą. Buvo ir aptaškytų, ir išmaudytų rankose besiblaškančių  žuvelių.

Ketvirtokė Taja Kmitaitė pasakojo, kad jai patinka žuvys. Jai buvo įdomu žiūrėti, kaip jos kyla į viršų, nori žaisti.

O ketvirtokas Jaunius Sakalauskas įsiminė, kad žuvų rūšių yra labai daug: 25 tūkstančiai. Sunku įsivaizduoti! Pusė Žemės planetos gyventojų yra žuvys. Jų yra net mokančių kalbėti, tik žmonės dar neišmoko suprasti žuvų kalbos. Jauniui labiausiai patiko žiūrėti į gyvas žuvis iš arti. Tikrai įspūdinga. Man taip pat patiko, o ypač albinosas eršketas.

Biologijos vyr. mokytoja Vaida Klevinienė, vadovavusi programos įgyvendinimo darbo grupei gimnazijoje, pasidžiaugė, kad programos dalyviai ne tik daug naujo sužinojo apie žuvų veisimą, auginimą, reikšmę žmogaus mitybai, bet ir susipažino su praktiniais tokio darbo aspektais.

Galbūt kas nors iš mokinių svarstydamas ateities perspektyvas susidomės ir gana reta žuvininko profesija. Juk net dirbti mūsų krašte yra kur: šalia Šėtos tyvuliuoja Kaplių žuvininkystės ūkio tvenkiniai,- sakė mokytoja.

Programos dalyvių dar laukia kūrybinių darbų konkursas, kuriame šėtiškiai ketina dalyvauti.

 

Antanida Likšienė

 

Bendrinti: