gim_virselis1

ŠĖTOS GIMNAZIJOS MOKYTOJOS DALYVAVO PARODOJE „MODERNI MOKYKLA 2016“

Kovo 22-23 dienomis Kauno r. Garliavos Adolfo Mitkaus pagrindinėje mokykloje organizuota paroda „Moderni mokykla 2016“. Trys mūsų gimnazijos mokytojos: Vaidutė Kleivienė, Vijolė Glebauskienė ir Irma Krivickienė dalyvavo šioje parodoje.

Parodos dalyvius pasveikino mokyklos mokinių choras, sugiedodamas Lietuvos Respublikos himną ir savo mokyklos himną. Atidarymo ceremoniją vedė gerai žinomas  žurnalistas, radijo diktorius, renginių vedėjas Juozas Šalkauskas.

Parodos dalyviai galėjo susipažinti su naujomis mokymo priemonėmis ir vadovėliais bei įvairiomis ugdymo procesui svarbiomis naujovėmis: 3D spausdintuvais, išmaniosiomis apdirbimo staklėmis, vaizdinėmis priemonėmis gamtos mokslų kabinetams ir pradinių klasių mokiniams. Mokytojai galėjo dalyvauti įvairiose paskaitose ir užsiėmimuose. Matematikos mokytoja metodininkė Vaidutė Kleivienė skaitė paskaitą ir dalinosi patirtimi, kaip įvertinti/įsivertinti mokinių asmeninę pažangą. Ji sulaukė dalyvių palaikymo ir padėkų, turėjo atsakyti į daug klausimų. Mokytojos Irma ir Vijolė, o po savo paskaitos ir Vaidutė dalyvavo užsiėmimuose apie STEAM aktualijas, mokymą gamtoje, mobiliųjų priemonių naudojimą pamokose, skaitmeninių priemonių naudojimo įtaką egzaminų rezultatams, robotiką pamokose bei brandos darbo įgyvendinimą.

Įgytas žinias ir patirtį mokytojos perduos ir pasidalins su kitais Šėtos gimnazijos bendruomenės nariais.

Chemijos mokytoja metodininkė Irma Krivickienė

12064401 12421792 12443133 12884601 13325281

Bendrinti: