gim_virselis1

ŠĖTOS GIMNAZIJOS PEDAGOGAI MOKOSI BŪTI LYDERIAIS IR DALINASI GERĄJA PATIRTIMI

Gruodžio 5-ąją dieną Šėtos gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Neringa Širkienė suorganizavo respublikinę metodinę praktinę konferenciją ,,Mokymosi strategijos‘‘. Dalyvavo Kėdainių  rajono savivaldybės vicemerė Nijolė Naujokienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius  Henrikas Vaicekauskas, Kėdainių r. savivaldybės švietimo skyriaus atstovas Rytas Tamašauskas, Šiuolaikinių Didaktikų centro, Nacionalinės mokyklos vertinimo agentūros, Panevėžio ,,Vyturio‘‘ progimnazijos, Jonavos r. Ruklos pagrindinės mokyklos, Kėdainių kalbų mokyklos, Jonavos r. Žeimių pagrindinės mokyklos, Akademijos gimnazijos, Šviesiosios gimnazijos, Bukonių pagrindinės mokyklos, Krakių gimnazijos, Jonavos ,,Lietavos‘‘ pagrindinės mokyklos pedagogai.

Konferencijos atidarymo metu gimnazijos direktorė Antanina Likšienė pasveikino visus dalyvius. Vicemerė Nijolė Naujokienė padėkojo, kad organizuojama ugdymosi diena. Pasidžiaugė, kad Šėtos gimnazija tobulina mokinių ugdymą. Pedagogai dalinasi gerąja darbo patirtimi, siekia aukštesnės mokymo kokybės, keičiasi idėjomis, tobulina ugdymo turinį, lyderystės kompetencijas. Pasveikino visus svečius, palinkėjo kokybiško darbo.Ji pabrėžė , kad būti atviriems, kurti jaukią aplinką gali tik lyderiai.

Šio renginio organizatorė ir pranešėja direktorės  pavaduotoja ugdymui Neringa Širkienė kalbėjo, kaip svarbu, kad mokytojas lyderis ugdytų lyderį mokinį, sugebantį būti aktyviu, padėti kitiems mokytis, rodyti iniciatyvą. Supažindino svečius, kokios lyderių grupės yra gimnazijoje. Direktorė Antanina Likšienė pristatė projektus, kuriuose dalyvauja Šėtos gimnazija. Tai ,,Lyderių laikas‘‘, ,,Kūrybinės partnerystės  projektas, ,,Kritinio mąstymo ugdymo projektas skaitant ir rašant‘‘.

Pranešėja Raimonda Budnikienė, bibliotekos vedėja, informacinių gebėjimų ugdymo mokytoja ekspertė iš Panevėžio ,,Vyturio‘‘ progimnazijos, pristatė mokymosi būdus, metodus, kaip ugdomi mokiniai šioje progimnazijoje. Kreipiamas dėmesys , kad patys mokiniai surastų reikalingą informaciją, kaip informaciją perdirbti pagal kiekvieną vaiką. Vedamos integruotos pamokos: istorijos – lietuvių, informacinių technologijų – lietuvių, darbas grupelėse, vaidmenų pasiskirstymas, teksto suvokimo, konspektavimo konkursai. Supažindino su vertinimo ir įsivertinimo būdais, kaip organizuoti įsivertinimo pažangą. Pristatė, kaip vyksta grožinio literatūros kūrinio skaitymo valandos. Mokytojas – skaitymo vadovas po tokios skaitymo valandos susitinka su mokinių tėvais ir aptaria, ką ir kiek perskaito mokiniai.

Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius Henrikas Vaicekauskas pranešime pristatė lyderystės sąvoką ir vertybes, kokia turi būti šiuolaikinė mokykla, kokie turi būti svarbiausi mokymo metodai – strategijos. Reikia pamoką pradėti nuo to, ką jau mokinys išmoko. Taip jis jausis saugus. Svarbu išugdyti mokinio norą mokytis ir patarė, kaip tai padaryti.

Šėtos gimnazijos mokytoja metodininkė Zinaida Kleivienė pristatė kritinio mąstymo naudą, reikšmę, metodus. Pavaduotoja ugdymui Audronė Kvasnauskienė aptarė mokymosi bendradarbiaujant būdus.

Viešnios iš Bukonių,  pranešėjos Aurelija Kuperskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, direktorės pavaduotoja ugdymui, Aistė Filipavičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja, Rimutė Jaskutėlienė, matematikos mokytoja metodininkė, Milda Bernotienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė kalbėjo apie mokinių aktyvinimo būdus pamokose.

Po pranešimų vyko pietų pertrauka. O po jos antroje konferencijos dalyje Šėtos pedagogės: chemijos mokytoja metodininkė Irma Krivickienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė Rita Pupkuvienė vedė atviras kritinio mąstymo pamokas. Gimnazijos direktorė Antanina Likšienė vedė viešojo kalbėjimo pamoką III gimnazinėje klasėje, matematikos vyresnioji mokytoja Vaidutė Kleivienė – matematikos pamoką 5 klasėje. Abi šios pedagogės demonstravo lyderių ugdymą pamokoje. Lietuvių kalbos mokytoja Vilma Grigienė ir tikybos vyresnioji mokytoja Lina Vaicekauskaitė pravedė mokymosi bendradarbiauti  integruotą pamoką ,,Sidabrinė pasaka‘‘. Informacinių technologijų mokytoja metodininkė Vijolė Glebauskienė ir geografijos mokytoja metodininkė Ingrida Stanaitienė vedė integruotą pamoką ir pademonstravo mokinių aktyvinimo metodus.

Pro pravestų pamokų vyko jų aptarimas grupelėse. Stebėtojai ir pamokas vedusios mokytojos išnagrinėjo stipriąsias puses, pasidžiaugė pavykusiomis pamokomis, pasiūlė, ką galima patobulinti. Malonu, kad pamokos buvo naudingos, prasmingos, susietos su mokinių gyvenimu ir suderintos su prieš tai aptarta teorija. Taigi praktinis darbas derėjo su teorija, kritinio mąstymo ugdymo, lyderystės, mokymosi bendradarbiauti reikalavimais. Jose buvo sukurta jauki aplinka, mokiniai aktyvūs, išradingi. Ir svečiai, ir Šėtos gimnazijos pedagogai pasidalino gerąja patirtimi.

Trečioje konferencijos dalyje – refleksijoje grupių moderatoriai: Šėtos gimnazijos mokytoja metodininkė Zinaida Kleivienė,  Šiuolaikinių Didaktikų centro atstovė Daiva Penkauskienė, Jonavos  Ruklos J. Stanislausko pagrindinės mokyklos direktorius Darius Mockus, Šėtos gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Audronė Kvasnauskienė, Jonavos ,,Lietavos‘‘ pagrindinės mokyklos direktorė Ina Skurdelienė pristatė stebėtų ir aptartų pamokų galutinius apibendrinimus: mokymosi strategijas pamokų kontekste, išvadas bei pasiūlymus konferencijos dalyviams.

Konferencija patiko ir svečiams, ir Šėtos gimnazijos pedagogams. Ji buvo naudinga, prasminga. Darbinga, jauki aplinka, gera nuotaika. Smagu buvo bendrauti ir bendradarbiauti. Dėkojame Šėtos gimnazijos direktoriaus pavaduotojai Neringai Širkienei už suorganizuotą konferenciją, visoms pedagogėms, vedusioms atviras pamokas , pranešėjams ir svečiams už įdomius, naudingus pranešimus, bendravimą ir bendradarbiavimą.

 

Šėtos gimnazijos  lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Astra Vėžienė.

 

konf008 konf001 konf002 konf003 konf004 konf005 konf006 konf007

Bendrinti: