gim_virselis1

Šėtos gimnazistai: „Sveikai gyventi – juk smagu!”

Sėtos gimnazijos šeštokai aktyviai dalyvauja nacionaliniame sveikos gyvensenos projekte „Sveikatiada”.

Moksleiviai ištisus metus domėjosi sveikatingumu, ugdėsi mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius, dalyvavo konkursuose.

O pavasarį sulaukta džiu­gios žinios – šėtiškiai tapo „Sveikuolių-šaunuolių” kon­kurso nugalėtojais. Už tai jie kartu su kolegomis iš Kre­tingos rajono penkias dienas ilsėjosi vasaros stovykloje.

Stovykla buvo surengta Tiltagaliuose (Panevėžio raj.). Atostogautojai gyveno „Trimito” stovyklavietėje, poilsį derino su užsiėmi­mais, kuriuos vedė projekto „Sveikatiada” koordinatoriai ir organizacijos „Lietuvos skautija” atstovai.

Moksleiviai išmoko ant laužo išsikepti duoną, bulves, kiaušinienę ir net bananą su šokoladu. Kartu buvo įtvirtintos pirmosios pagalbos teikimo žinios, mokytasi šokio bei kovos meno – capoeiro.

Pastaruosius užsiėmimus vainikavo bendras visų sto­vyklautojų atliktas imitacinis šokis – kova.

Stovyklautojai rado laiko ir aktyviai sportuoti: žaidė tinklinį su paklodėmis, mil­žinų futbolą, rengė sveikuo- liškas estafetes bei muštukų kovas.

Daugiausia emocijų kėlė muštukų kovos, kurių daly­viai varžovą turėjo nugalėti jo nematydami, vadovauda­miesi vien klausa.

O kur dar įspūdžiai, pa­tirti „keliaujančiame kino teatre”, diskotekose, per naktinius žaidimus, kai į dvi komandas pasiskirstę sto­vyklautojai su žibintuvėliais ieškodavo miškelyje paslėp­tų šviesos atšvaitų?

Paskutinę dieną buvo surengta įvairių paslaugų mugė. Organizatoriai kvietė apsilankyti improvizuotame sporto klube, lošimų na­muose, grožio salone, foto studijoje, šokių mokykloje.

Mugę vainikavo aukcio­nas, kuriame stovyklautojai galėjo įsigyti daug skanėstų – arbūzų, melionų, kukurū­zų, ledų, šokolado.

Visos šios gėrybės buvo užmaskuotos specialiais kodiniais pavadinimais (pa­vyzdžiui, „Saldusis bučinys” ar „Žiemos palaima”), tad, pasiryžus pirkti, kamuo­davo galvosūkis: „Ką aš I įsigysiu?”

Atėjus laikui atsisveikin­ti, rūškani veidai ir ašaros ! akyse bylojo, kad sveikuoliai stovykloje mielai pasiliktų i ilgiau. Visi vylėsi, kad atei­tyje dar susitiks.

„Sveikatiados” komanda i dėkoja visiems stovyklos da­lyviams – tiek vaikams, tiek ] mokytojams. Buvo smagu, o laikas prabėgo nepastebimai. ;

Kartu kviečiame į „Svei­katiados” projektą įsijungti ] ir kitas Kėdainių rajono klases: „Sveikai gyventi – juk smagu!”

Parengta pagal Tado Beržonsko  laišką

Bendrinti: