gim_virselis1

ŠIMTMEČIO OBELAITĖS

,,Gražesnė mokykla – gražesnis miestelis, gražesnis miestelis – gražesnė Lietuva”, – tokį šūkį pasirinko Kėdainių r. Šėtos gimnazijos bendruomenė, kuri pakvietė balandžio 20 d. susitvarkyti savo aplinką. Nuo mažiausio iki didžiausio mokinio, mokytojų ir nepedagoginio personalo susirinko į kasmetinę akciją ,,Darom”. Taip jau sutapo, kad šiais metais Gimnazija kartu su Lietuva mini savo 100-mečio gimtadienį. Skirtus renginius, akcijas, varžybas Lietuvai pratęsė Gimnazijos jubiliejaus paminėjimas. Šia proga gimnazijos, miestelio, senelių sodybų, Obelies paupio, žydų kapų, Šėtos šilo prieigų tvarkymas sutelkė bendruomenę bendram tikslui, kad būtų gražesnė aplinka. Akciją vainikavo pasodinti visų klasių ir bendruomenės medeliai – rojaus obelaitės, kurios puoš mokyklą ir miestelį dar šimtą metų. Juk mes gyvename miestelyje, per kurį teka Obelės upelis, mokomės mokykloje, kurios herbe pažinimo obuoliai, o Šėtos miestelio simbolikoje – tvirtai šaknis įleidusi į savo krašto istoriją – obelis.

 

 

Bendrinti: